Józef Gładysz

Z Historia AGH
Józef Gładysz
Józef Gładysz.jpg
Nazwisko Gładysz
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 lutego 1946


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metalurgia żelazostopów, procesy redukcji tlenków metali
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejDr inż. Józef Gładysz (1946-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metalurgia żelazostopów, procesy redukcji tlenków metali

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego 1946 roku.

W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH ze specjalizacją metalurgia surówki i stali.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Stalownictwa Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Kinetyka reakcji pod obniżonym ciśnieniem pomiędzy Mn23C6 a wybranymi tlenkami metali w stanie stałym", której promotorem był profesor Józef Kozielski, uzyskał stopień doktora.

Autor ponad 40 publikacji i 1 patentu.

Był adiunktem w Katedrze Metalurgii Stopów Żelaza Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Członek i rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gladysz-jozef-002849

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 143
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 73
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 97, [foto]

stan na dzień 20.11.2023