Jerzy Rudolf Dyczek

Z Historia AGH
Jerzy Rudolf Dyczek
Jerzy Dyczek.jpg
Nazwisko Dyczek
Imię / imiona Jerzy Rudolf
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 15 listopada 1937
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności inżynieria chemiczna, technologia materiałów budowlanych, chemia cementu, materiały termoizolacyjne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1984-1987)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19841987

Dr hab. inż., prof. AGH Jerzy Rudolf Dyczek (1937–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria chemiczna, technologia materiałów budowlanych, chemia cementu, materiały termoizolacyjne

Nota biograficzna

Urodził się 15 listopada 1937 roku w Krakowie.

W 1955 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im . A. Witkowskiego w Krakowie.

W 1961 roku ukończył Wydział Ceramiczny AGH.

W 1961 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Technologii Materiałów Wiążących Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Powierzchnia właściwa jako cecha strukturalna stwardniałego zaczynu cementowego" uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1969–71 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji.

W latach 1979-84 był wicedyrektorem Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych WIMIC.

W latach 1984-1987 był prodziekanem WIMiC.

W 1983 roku na podstawie rozprawy "Układ CaO-SiO2-H2O jako podstawa technologii autoklawizowanych materiałów budowlanych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1991 roku profesor nadzwyczajny AGH.

Odbył trzy staże przemysłowe: w Cementowni Chełm, Cementowni Odra, Cementowni Warta.

Autor około 100 publikacji, autor lub współautor około 20 patentów.

Był kierownikiem projektu IniTech.

Członek American Ceramic Society, SITPMB, Polskiej Akademii Inżynierskiej, International Fibres Safety Group, Komitetu Badań Naukowych, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Medal na Międzynarodowym Konkursie Wynalazków "Brusseles Eureka"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dyczek-jerzy-002415

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 217
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 118-119, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1962/63]. Kraków 1963, s. 69
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 76-77, [foto]

Inne

stan na dzień 31.03.2023