Bogusław Kazimierz Bieda

Z Historia AGH
Bogusław Kazimierz Bieda
Bogdan Bieda.jpg
Nazwisko Bieda
Imię / imiona Bogusław Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 6 marca 1945
Miejsce urodzenia Lubenia


Dyscyplina/specjalności organizacja i zarządzanie, informatyka, informatyka w zarządzaniu, ochrona środowiska
Wydział Wydział ZarządzaniaDr hab. inż. Bogusław Kazimierz Bieda (1945-)

Dyscyplina/specjalności: organizacja i zarządzanie, informatyka, informatyka w zarządzaniu, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 6 marca 1945 roku w Lubenii w powiecie rzeszowskim.

W 1968 roku na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej uzyskał dyplom.

W latach 1968-1976 zatrudniony był w Pionie Głównym Automatyki Huty im. Lenina. W latach 1976-1983 pracował, na kontrakcie PHZ Polservice, w Kombinacie Metalurgicznym SNS w Annabie w Algerii. Następnie w latach 1984-1988 był zatrudniony w OBR "Chemkop" w Krakowie. W okresie 1988-1989 przebywał na kolejnym kontrakcie w Meknesie w Maroku, pracując w Instytucie Technologicznym.

Od 1992 roku związany, jako wykładowca w Pracowni Informatyki, z Wydziałem Zarządzania AGH.

W 2002 roku na podstawie pracy "Operatywne zarządzanie i sterowanie obiektem w systemie sterowania rozproszonego na przykładzie składowiska odpadów komunalnych" na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki uzyskał doktorat.

W 2014 roku na podstawie pracy "Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologicznych - postępowanie prowadzone w nowym trybie" przedstawionej na Wydziale Geodezji Górniczej i Ochrony Środowiska AGH uzyskał habilitację.

Autor ponad 110 publikacji oraz patentów i wzorów użytkowych.

Wielokrotnie uczestniczył na konferencjach naukowych.

Członek Fellow of Wessex Institute of Technology w Wielkiej Brytanii.

Ekspert w 6 Ramowym Programie UE.

Obecnie na emeryturze.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bieda-boguslaw-003363

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 74, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 24, [foto]

Inne


stan na dzień 13.09.2023