Piotr Burmistrz

Z Historia AGH
Piotr Burmistrz
Piotr Burmistrz.jpg
Nazwisko Burmistrz
Imię / imiona Piotr
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 5 października 1963
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, karbochemia, sorbenty, energetyka, technologia chemiczna, technologia paliw
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Paliw i Energii (1999-2002)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Paliw i Energii19992002

Dr hab. inż., prof. AGH Piotr Burmistrz (1963-)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, karbochemia, sorbenty, energetyka, technologia chemiczna, technologia paliw

Nota biograficzna

Urodził się 5 października 1963 roku w Krakowie.

W 1987 roku ukończył studia w AGH.

W 1987 roku rozpoczął pracę w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH.

W 1995 roku na podstawie pracy "Analiza możliwości zastosowania pyłu koksowego do adsorpcyjnego oczyszczania ścieków koksowniczych", napisanej pod kierunkiem profesora Aleksandra Karcza na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, uzyskał stopień doktora.

W latach 1999-2002 był prodziekanem Wydziału Paliw i Energii.

W 2017 roku na podstawie rozprawy "Optymalizacja oczyszczania ścieków koksowniczych i usuwania rtęci ze spalin z opcjonalnym wykorzystaniem pyłu koksowego jako materiału sorpcyjnego", obronionej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jest kierownikiem Katedry Technologii Paliw Wydziału Energetyki i Paliw.

Autor około 150 publikacji i 3 patentów.

Promotor 4 prac doktorskich.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal na 46 Światowym Salonie Wynalazczości i Innowacji Technicznych w Brukseli Eureka, Dyplom Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, IV Nagroda w III edycji Wielkiego Konkursu Wynalazczego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/burmistrz-piotr-003202

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s.96, 216
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 45

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4

Inne

stan na dzień 17.10.2023