Jan Barzyński

Z Historia AGH
Jan Barzyński
Jan Barzyński.jpg
Nazwisko Barzyński
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Doc. mgr inż.
Data urodzenia 14 lipca 1905
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 5 sierpnia 1974
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności sieci elektryczne, elektryka
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1955-1956)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19551956
ProdziekanWydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa19561957
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19571962
DziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19621963
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19641966

Doc. mgr inż. Jan Barzyński (1905–1974)

Dyscyplina/specjalności: sieci elektryczne, elektryka

Nota biograficzna

Urodził się 14 lipca 1905 roku we Lwowie. Zmarł 5 sierpnia 1974 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1934 roku ukończył studia na Politechnice Lwowskiej, zostając magistrem inżynierem elektrykiem. Już w czasie studiów pracował tam jako laborant i młodszy asystent. Pracował tam do 1937 roku. Już przed wojną pełnił odpowiednie funkcje jako inżynier ruchu i projektant sieci elektrycznych. W latach 1937-1948 pracował w Elektrowni Okręgowej w Sierszy Wodnej koło Trzebini. W 1951 roku został dyrektorem Energoprojektu. Był również związany z Zakładem Sieci Elektrycznych Kraków Miasto, przemianowanego w 1958 roku na Zakład Energetyczny Kraków Miasto. W latach 1950-1955 był rektorem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Wówczas został mianowany docentem.

W 1955 roku WSI została zlikwidowana a jej Wydziały, m.in. Wydział Elektryczny, zostały włączone do AGH. Docent J. Barzyński przeszedł do pracy w AGH. Z uwagi na doświadczenie i zainteresowania zawodowe rozpoczął pracę w Katedrze Urządzeń Sieci Elektrycznych Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. Specjalizował się w zagadnieniu Sieci Elektryczne. Od 1 października 1955 roku jako zastępca profesora objął stanowisko prorektora AGH ds. Studiów Wieczorowych i Zaocznych, które pełnił przez jeden rok akademicki.

W latach 1956-1962 był prodziekanem Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa, od 1957 roku Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W roku akademickim 1962/1963 był dziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, następnie w latach 1964-1966 był prodziekanem Wydziału.

W końcu lat sześćdziesiątych z Katedry Urządzeń i Sieci Elektrycznych przeniósł się do Katedry Elektrotechniki, w której pracował do przejścia na emeryturę.

Był autorem wielu publikacji, w tym pierwszego skryptu na Wydziale "Sieci elektryczne I" oraz współautorem "Sieci elektryczne II".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 7-9, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 15-17, [foto]
 • Polacy zasłużeni dla elektryki : początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki. Pod red. J. Hickiewicza. Warszawa ; Gliwice ; Opole 2009, 331--332, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1955/56]. Kraków 1956, s. 30, 212, 258, 239, 262
 • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 28, 196, 239, 240
 • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 12, 34, 179, 192-195, 232
 • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 25, 165, 171, 176, 180, 185, 214, 216
 • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 69
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 9-10, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 6-9, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 10, 15, 16, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 10, 12, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 1974, nr 186 (8 VIII 1974), s. 4 [nekr.]
 • Doc. Jan Burzyński. Dziennik Polski 1974, nr 186 (8 VIII 1974), s. 3

Inne

 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 10.12. 2019]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/