Roman Stanisław Jabłoński

Z Historia AGH
Roman Stanisław Jabłoński
Roman Jabłoński.jpg
Nazwisko Jabłoński
Imię / imiona Roman Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 9 lipca 1935
Miejsce urodzenia Sosnowiec


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, transport kopalniany, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia transportowe
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr hab. inż., prof. AGH Roman Stanisław Jabłoński (1935-)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, transport kopalniany, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia transportowe

Nota biograficzna

Urodził się 9 lipca 1935 roku w Sosnowcu.

W 1961 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1961 roku rozpoczął pracę w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Badania wpływu wybranych parametrów na opory toczenia krążników przenośników taśmowych o dużej wydajności" uzyskał doktorat.

W 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Pracował w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych WIMiR.

W 2002 roku został członkiem Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Autor około 160 publikacji oraz 25 patentów.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Sekcji Mechanizacji Górnictwa PAN.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jablonski-wojciech-005285

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 170
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 54-55, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 145
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 121

stan na dzień 25.01.2023