Henryk Dybiec

Z Historia AGH
Henryk Dybiec
Henryk Dybiec.jpg
Nazwisko Dybiec
Imię / imiona Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 kwietnia 1949
Miejsce urodzenia Tylicz


Dyscyplina/specjalności metaloznawstwo, inżynieria materiałowa, metalurgia, obróbka cieplna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2002-2005)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych20022005

Prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec (1949–)

Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo, inżynieria materiałowa, metalurgia, obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 5 kwietnia 1949 roku w Tyliczu.

W 1974 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Metaloznawstwa Teoretycznego Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W 1980 roku na podstawie pracy "Analiza niejednorodnego odkształcenia w świetle badań przebiegu aktywacji cieplnej procesu odkształcenia plastycznego", napisanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Korbela, uzyskał stopień doktora.

W 1992 roku na podstawie rozprawy "Wysokotemperaturowe odkształcenie stopu AlMg4,5. Eksperymentalne studium lokalizacji odkształcenia i mechanizmów deformacji w próbie rozciągania" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1996 roku był profesorem nadzwyczajnym AGH.

W AGH był członkiem kilku zespołów, m.in.: w latach 1993-2002 Zespołu IV ds. Odbiorów Prac Statutowych i Własnych, w latach 1994-2002 Uczelnianej Komisji Wyborczej i w latach 1996-2002 Uczelnianej Komisji Dyscypliny ds. Studentów.

Od 1999 roku był koordynatorem Uczelnianym Programu Europejskiego SOCRATES/ERASMUS.

W latach 2002-2005 był prodziekanem Wydziału.

1 listopada 2008 roku został kierownikiem Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego.

Od 2002 roku był wiceprzewodniczącym Rady Centrum Nowych Materiałów i Technologii.

W 2009 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Autor ponad 80 publikacji i 9 patentów.

Promotor 4 doktoratów.

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i Komisji Nauk Technicznych oraz Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych; Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, Zespołów Specjalistycznych, Doradczych, Zadaniowych Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Nanonauki i Nanotechnologii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dybiec-henryk-002944

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 77
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 203
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 76, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 6, 18, 20, 25, 32
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 17, 36, 46, 50, 64
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : kronika 50 lat działalności WMN. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski. Kraków 2012, s. 16, 18, 26, 74, 98, 103, 260, [foto]

Inne

stan na dzień 3.09.2023