Krzysztof Stanisław Adamczyk

Z Historia AGH
Krzysztof Stanisław Adamczyk
Krzysztof Adamczyk.jpg
Nazwisko Adamczyk
Imię / imiona Krzysztof Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 8 kwietnia 1949
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności urządzenia elektryczne, systemy elektroenergetyczne
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i ElektronikiDr inż. Krzysztof Stanisław Adamczyk (1949–)

Dyscyplina/specjalności: urządzenia elektryczne, systemy elektroenergetyczne

Nota biograficzna

Urodził się 8 kwietnia 1949 roku w Krakowie.

W Krakowie ukończył Szkołę Podstawową nr 38, następnie w 1968 roku Technikum Energetyczne.

W 1973 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, specjalizując się w automatyce napędów i urządzeń przemysłowych.

W 1973 roku rozpoczął pracę asystenta na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1974 roku w AGH ukończył podyplomowe studia pedagogiczne w zakresie szkoły wyższej, a w 1975 roku sterowanie systemów energetycznych.

W latach 1976-1982 był starszym asystentem, a od 1982 roku adiunktem. Jako nauczyciel akademicki przepracował 24 lata.

W 1982 roku na podstawie pracy "Wpływ warunków pracy na trwałość kondensatorów z papieru metalizowanego przy zasilaniu napięciem trapezowym", napisanej pod kierunkiem profesora Jana Strojnego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, uzyskał stopień doktora.

Od 1994 roku działa w strukturach samorządu terytorialnego, m.in. jako radny II i III kadencji.

W latach 1997-2002 był wiceprezydentem Krakowa. Od 1997 roku, w związku z pełnieniem funkcji w administracji Miasta Krakowa, w AGH przebywa na urlopie bezpłatnym. Jako Wiceprezydent Miasta Krakowa w II i III kadencji był odpowiedzialny za: funkcjonowanie lokalnych służb komunalnych, transport miejski, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, inwestycje komunikacyjne, w tym strategiczne, przygotowywanie i realizację inwestycji miejskich, nadzorowanie programu gospodarki odpadami komunalnymi, lokalne inicjatywy inwestycyjne, lokalne inicjatywy mieszkaniowe, modernizację oświetlenia miasta.

Był także wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. Dalej pracuje w strukturach Urzędu Miasta Krakowa.

W latach 2003-2010 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. inwestycji Strategicznych, a w latach 2011-2015 był Dyrektorem Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK. Obecnie pełni funkcję Doradcy Prezydenta Miasta ds. Inwestycji Strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metropolitalnych inwestycji transportowych – drogi ekspresowej S7, Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i Północnej Obwodnicy Krakowa.

Pomysłodawca i inicjator opracowania oraz wdrożenia w Krakowie systemu finansowania i organizowania przez gminę Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Inicjator ustanowienia Fundacji Rozwoju Osiedli Peryferyjnych Krakowa oraz współzałożyciel Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, którego celem jest promowanie rozwoju terenów peryferyjnych Krakowa.

Działał również na rzecz lokalnych społeczności w organizacjach: Komitecie Telefonizacji os. Opatkowice (1989-94), Komitecie Budowy Wodociągu os. Opatkowice (1991-94), Komitecie Budowy Kanalizacji Sanitarnej os. Opatkowice (1991 –1999).

Autor licznych publikacji dotyczących działania i niezawodności urządzeń elektrycznych, projektów aparatury kontrolno-pomiarowej oraz patentów.

Promotor prac inżynierskich i magisterskich.

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, NSZZ "Solidarność".

Rzeczoznawca SEP w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz techniki oświetleniowej.

Odznaczenia i nagrody

Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, Srebrna Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej, Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Rencistów i Emerytów

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 140
  • [Skład Osobowy AGH … 1976]. Kraków 1976, s. 85
  • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie 1999. Kraków 2000, s. 5
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 104, 165, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 177, 274

Inne

stan na dzień 13.09.2023