Stanisław Białas

Z Historia AGH
Stanisław Białas
Stanislaw Bialas.jpg
Nazwisko Białas
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 6 lipca 1936
Miejsce urodzenia Grudna Dolna


Dyscyplina/specjalności matematyka, zastosowanie matematyki i informatyki w naukach technicznych, systemy dynamiczne przedziałowe, odporna stabilność wielomianów i macierzy
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (1997–1999)
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorInstytut Matematyki19931997
DziekanWydział Matematyki Stosowanej19971999

Prof. dr hab. Stanisław Białas (1936–)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, zastosowanie matematyki i informatyki w naukach technicznych, systemy dynamiczne przedziałowe, odporna stabilność wielomianów i macierzy

Nota biograficzna

Urodził się 6 lipca 1936 roku w Grudnej Dolnej.

W 1956 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy.

W 1962 roku ukończył matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1962–1964 pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie, a następnie w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie, odbywając, jako matematyk-programista, swój staż w przemyśle chemicznym. Praca ta umożliwiła mu zapoznanie się z aspektem praktycznym zastosowań maszyn cyfrowych i analogowych w obliczeniach technicznych.

W 1964 roku rozpoczął pracę inżyniera w Laboratorium Maszyn Matematycznych Katedry Elektrotechniki Ogólnej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Synteza korektorów w liniowych układach automatycznej regulacji według metryki przestrzeni L1", obronionej w Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, uzyskał doktorat.

W 1988 roku na podstawie rozprawy „Systemy dynamiczne przedziałowe” uzyskał habilitację.

W 1991 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Matematyki, a następnie w latach 1997-1999 pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki Stosowanej.

Od 1993 roku był kierownikiem Studium Podyplomowego Zastosowań Informatyki.

Od 1995 roku był kierownikiem Zakładu Zastosowań Matematycznych.

W 2003 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W 2006 roku przeszedł na emeryturę.

Jego zainteresowania naukowe są ściśle związane z automatyką i robotyką i dotyczą algorytmizacji obliczeń.

Brał czynny udział, jako przewodniczący lub członek komitetu programowego, w organizacji konferencji poświęconych zastosowaniom matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych.

Autor około 70 publikacji naukowych, w tym kilku książek.

Promotor rozpraw doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 85-lecia AGH, Nagroda I-go stopnia im. Profesora W. Taklińskiego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Medal Georgia Agricoly (Czechy)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bialas-stanislaw-003079

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 19-116, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 156
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 23, [foto]
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 59, 156

Artykuły

  • Białas S.: Praca przy maszynach matematycznych : tak się kiedyś mówiło o dzisiejszej informatyce : wywiad z prof. Stanisławem Białasem. Rozm. O. Ślizień. Biuletyn AGH 2023, nr 191, s. 20-22, [foto]
  • Kowynia J.: Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stanisława Białasa. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 163, s. 6, [foto]

Inne

stan na dzień 1.03.2024