Leon Ong Chua

Z Historia AGH
Leon Ong Chua
Leon Chua.jpg
Nazwisko Chua
Imię / imiona Leon Ong
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 28 czerwca 1936


Dyscyplina/specjalności elektronika, teoria obwodów


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2003
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii obwodów i systemów, stworzenie podstaw nowoczesnej teorii obwodów nieliniowych, pionierskie badania dynamiki nieliniowej chaosu, opracowanie koncepcji Komórkowych Sieci Neuronowych oraz stworzenie światowej sieci badań naukowych w tych obszarach

Prof. dr Leon Ong Chua (1936-)

Dyscyplina/specjalności: elektronika, teoria obwodów

Nota biograficzna

Urodził się 28 czerwca 1936 roku.

Studia B.S.E.E. ukończył w Mapua University of Technology w Manili (Filipiny). Stopień doktora (PhD) uzyskał w roku 1964 w University of Illinois, Urbana.

Kolejno pracował w Purdue University, Lafayette i w University of California w Berkeley. Jest emerytowanym profesorem University of California w Berkeley, gdzie kierował Electronics Research Laboratory na wydziale EECS (Electrical Engineering and Computer Sciences).

Jest naukowym wizjonerem — twórcą nowych koncepcji w kilku dziedzinach związanych z szeroko pojętą teorią obwodów i elektroniką. Wśród jego oryginalnych, nowych koncepcji należy wymienić nowatorskie podejścia do analizy i modelowania obwodów i elementów nieliniowych, tzw. Obwód Chuy (uniwersalny, najprostszy obwód elektryczny nieliniowy mogący generować niemal dowolne typy oscylacji, w tym standardowe rodzaje trajektorii chaotycznych), CNN — komórkowe sieci neuronowe, CNN universal machine — nowy typ układu do przetwarzania sygnałów, a także nowe koncepcje dotyczące obwodów nanoelektronicznych oraz zasada „local activity dogma”, która pozwala na zrozumienie i zaprojektowanie układów o „złożonych” zachowaniach („paradigm for complexity”).

Autor bądź współautor ponad 1500 publikacji naukowych, w tym ponad 450 publikacji w czasopismach o randze i zasięgu światowym oraz 10 książek, z których uczyły się kolejne pokolenia nie tylko studentów wydziałów elektroniki, lecz także matematyki i fizyki, naukowcy wielu instytucji badawczych na całym świecie. Posiada wybitne osiągnięcia w kilku dziedzinach nauki — od teorii obwodów nieliniowych poprzez komputerową analizę układów elektronicznych, podstawy dynamiki nieliniowej, zastosowania w elektronice i telekomunikacji do sieci neuronowych i najnowocześniejszych metod przetwarzania sygnałów i obrazów. Współautor 7 patentów, w tym robiącej światową furorę CNN (Clellular Neural/Nonlinear Networks) i „CNN uniwersal machine”. Według jego koncepcji powstał „CNN Visual Microprocessor” — specjalny typ układów do przetwarzania rzędu 10 trylionów operacji na sekundę. Twórca szkoły naukowej w University of California w Berkeley oraz inicjator rozwoju badań w wielu ośrodkach na świecie, w tym także i w Polsce. Jego nazwisko znajduje się na liście 15 najczęściej cytowanych autorów w dziedzinie nauk inżynierskich, w okresie od 1991 do 31 października 2001 roku, opracowanej przez ISI w Filadelfii.

Członek zagraniczny Academia Europea w Salzburgu. Wielokrotnie był redaktorem naczelnym i członkiem kolegiów redakcyjnych wielu znaczących czasopism naukowych.

Otrzymał wiele doktoratów honorowych wyższych uczelni.

Odznaczenia i nagrody

Liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia

Źródła do biogramu

Artykuły

  • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu AGH w dniu 26 lutego 2003 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 115, s. 11
  • Ogorzałek M.: Doktorat honoris causa AGH dla Profesora Leona O. Chua. Biuletyn AGH 2003, nr 120/121, s. 4–5
  • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa AGH prof. Leonowi Chua : 3 września 2003. Biuletyn AGH 2003, nr 120/121, s. 2, [foto]

Inne

stan na dzień 28.01.2023