Jean Raymond Gavarri

Z Historia AGH
Jean Raymond Gavarri
Jean Raymond Gavarri.jpg
Nazwisko Gavarri
Imię / imiona Jean Raymond
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGHDyscyplina/specjalności chemia ciała stałego, materiały tlenkowe
Prof. Jean Raymond Gavarri

Dyscyplina/specjalności: chemia ciała stałego, materiały tlenkowe

Nota biograficzna

Karierę naukową rozpoczął w Université Paris Nord w 1972 roku, a kontynuował w Université du Sud Toulon-Var w Toulonie, który stał się jego uczelnią macierzystą. Jest chemikiem ciała stałego, specjalistą z zakresu materiałów tlenkowych. W kręgu jego zainteresowań są także niestechiometryczne tlenki, termochromy, nadprzewodniki wysokotemperaturowe i materiały nanokrystaliczne do zastosowań katalitycznych.

Jest autorem ponad 260 artykułów i 4 patentów. Wypromował 22 doktorów, w tym 4 z AGH.

Ścisłą współpracę naukową z Akademią Górniczo-Hutniczą rozpoczął w 1980 roku cyklem polsko-francuskich Round Table Meeting, z zakresu niestechiometrycznych materiałów tlenkowych, których był współorganizatorem. W latach 1980–1997 odbyło się 6 takich spotkań.

W 1980 roku z jego inicjatywy nawiązano współpracę pomiędzy UTV w Tulonie – La Garde i AGH, której rezultatem są kolejne projekty POLONIUM i wymiana studentów w ramach programu Erasmus.

W 2009 roku otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH (Uchwałą 53/2009 Senatu AGH z dnia 1 kwietnia 2009 r.). Został uhonorowany za wieloletnią współpracę naukową, duży wkład w kształcenie studentów, doktorantów i pracowników oraz promocję AGH we Francji.

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 67, 132, [foto]

Artykuły

  • Karbowniczek M.: Profesor Jean Raymond Gavarri konsulem honorowym AGH. Vivat Academia : AGH 2009, nr 3, s. 22, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 1.04.2009], s. 1, 12-13, 58

Inne

stan na dzień 1.09.2023