Wojciech Batko

Z Historia AGH
Wojciech Batko
Wojciech Batko.jpg
Nazwisko Batko
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 19 czerwca 1946
Miejsce urodzenia Wieliczka


Dyscyplina/specjalności mechanika, wibroakustyka maszyn, diagnostyka techniczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (1999–2002)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Jednostka pozawydziałowa Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19961999
DziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19992002
KierownikNaukowe Centrum Inżynierii Akustycznej20122017

Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko (1946–)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, wibroakustyka maszyn, diagnostyka techniczna

Nota biograficzna

Urodził się 19 czerwca 1946 roku w Wieliczce.

W latach 1964-1970 studiował na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, uzyskując w 1970 roku dyplom magistra inżyniera elektryka w specjalności automatyka napędu.

W 1970 roku rozpoczął staż asystencki na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. W 1974 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1985 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1998 roku, zaś od 2002 roku jest mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w AGH. W latach 1996-1999 prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, w latach 1999–2002 dziekan tego Wydziału, członek Senatu AGH w latach 1993–1996. Kierownik Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej w latach 2012-2017.

Autor ponad 400 publikacji, w tym 13 monografii, 35 rozdziałów w książkach, 1 skryptu, 46 artykułów w czasopismach międzynarodowych, 96 w czasopismach krajowych, 6 patentów i 2 zgłoszeń patentowych oraz ponad 200 referatów konferencyjnych.

Promotor ponad 50 magistrów i inżynierów oraz 15 doktorów.

Członek PTMTiS, Komisji Mechaniki Stosowanej PAN, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, Polskiego Towarzystwa Akustycznego, biegły wojewody małopolskiego ds. ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, rzeczoznawca SITMP oraz Ligi Walki z Hałasem w zakresie wibroakustyki, członek Rady Ochrony Środowiska Wojewody Małopolskiego, Rady Naukowej Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Ostrava, Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/batko-wojciech-002539

Źródła do biogramu

Książki

 • Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej. Red. D. Mleczko, A. Ozga. Kraków 2016, s. 8-11, [foto]
 • Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki [AGH]. Red. M. Banaś, J. Nawara. Kraków 2012, s. [93], [foto] (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; Monografie ; nr 60)
 • Duda J.: 220 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" z serii "W nauce i wiedzy" (17): pt. "Profesor dr hab. inż. Wojciech Batko, specjalista w zakresie diagnostyki wibroaktustycznej, kierownik Katedry Mechaniki i Wibroakustyki w latach 1997-2012, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w latach 1999-2002, kierownik Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie". Wieliczka 2016, 60 s., [foto] (Biblioteczka Wielicka ; z. 165)
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 4, 11, 15, 241-242, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego [AGH]. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 82, [foto]
 • WIBROTECH 2006 : XII konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki : VII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 28-29 wrzesień 2006. [Kraków 2006], s. 15-17, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 19
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : Suplement A - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 66, [foto]

Artykuły

 • Dwie konferencje naukowe i jeden jubileusz. Przegląd Mechaniczny 2016, R. 75, nr 10, s. 4-5, [foto]
 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]

stan na dzień 12.09.2023