Janusz Kazimierz Baran

Z Historia AGH
Janusz Kazimierz Baran
Janusz Baran.jpg
Nazwisko Baran
Imię / imiona Janusz Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 czerwca 1942
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności maszyny i urządzenia przeróbcze i powierzchniowe, budowa i eksploatacja maszyn przeróbczych, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Janusz Kazimierz Baran (1942–)

Dyscyplina/specjalności: maszyny i urządzenia przeróbcze i powierzchniowe, budowa i eksploatacja maszyn przeróbczych, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 26 czerwca 1942 roku w Krakowie.

W 1967 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Podziemnych Maszyn Górniczych Katedry Maszyn Górniczych Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych układu pomiarowego naciągu lin stalowych", napisanej pod kierunkiem profesora Adama Klicha w Zakładzie Maszyn Przeróbczych i Urządzeń Powierzchniowych Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki WMGiH, uzyskał stopień doktora.

Przed przejściem na emeryturę związany był z Katedrą Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych WIMiR.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół następujących zagadnień: utylizacja odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów przemysłu surowcowego, budowy i projektowania urządzeń związanych z gospodarką odpadami oraz składowania i gospodarką urobkiem na powierzchni kopalń węgla kamiennego.

Autor około 40 publikacji i 1 patentu.

Był opiekunem Koła Naukowego Mechanizacji Górnictwa. Od 1970 roku rokrocznie organizował studenckie sesje naukowe, obozy naukowe krajowe i zagraniczne. W 1985 roku zorganizował miesięczny pobyt 12-osobowej grupy studentów Wydziału Górniczego i Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w Indiach.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Za pracę Społeczną dla Miasta Krakowa", Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Wydziału Maszyn Górniczych i i Hutniczych", Dyrektor Górniczy III stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/baran-janusz-004147

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 174
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 60, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 73
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 17, [foto]


stan na dzień 12.09.2023