Janusz Maria Horzemski

Z Historia AGH
Janusz Maria Horzemski
Janusz Horzemski.jpg
Nazwisko Horzemski
Imię / imiona Janusz Maria
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 25 lipca 1928
Miejsce urodzenia Brodnica
Data śmierci 13 marca 2018
Dyscyplina/specjalności geologia, kartografia geologiczna, muzeologia geologiczna
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Dr Janusz Maria Horzemski (1928-2018)

Dyscyplina/specjalności: geologia, kartografia geologiczna, muzeologia geologiczna

Nota biograficzna

Urodził się 25 lipca 1928 roku w Brodnicy. Zmarł 13 marca 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1953 roku ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1952 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geologii Ogólnej Katedry Geologii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1953 roku sprawował opiekę nad "Muzeum", czyli stałą wystawą geologiczną urządzoną sali dydaktycznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W latach 1969-1982 był kierownikiem Muzeum Geologicznego AGH, które współorganizował z okazji 50-lecia AGH. Na podstawie wieloletniego doświadczenia nabytego przy organizacji Muzeum Geologicznego AGH, przygotował do druku pracę metodyczną "Muzeum Geologiczne - organizacja pracowni, pracy, wystawy".

W 1976 roku na podstawie pracy "Geologiczna forma występowania i geneza iłów witriolowych w utworach triasu Niecki Bytomskiej", napisanej pod kierunkiem profesora Huberta Gruszczyka, uzyskał stopień doktora.

Od 1983 roku na emeryturze.

Autor wielu wystaw poświęconych geologii. Niewiele publikował.

Aktywnie działał w artystycznych zespołach folklorystycznych. W latach 1959-1963 był pełnomocnikiem Rektora AGH w Zespole Pieśni i Tańca AGH „Krakus”.

Długoletni Członek Zespołu Góralskiego "Hamernik".

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowa Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego, Brązowa, Srebrna i Złota Odznaka "Honorowy Dawca Krwi", Złota Odznaka "Zasłużony dla woj. katowickiego", Srebrny Medal "60-lecia AGH", Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury", Honorowa Odznaka III st. PCK", Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa", Złota Odznaka "Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej", Honorowa "Odznaka Studenckiego Koła Naukowego Geologów", Brązowy Medal Rektora AGH, Srebrna Odznaka Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika,

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1954/55]. Kraków 1955, s. 88
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 116, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 180

Artykuły

  • Horzemski J.: Muzeum Geologiczne na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Przegląd Geologiczny 1976, nr 5, s.288-290

Inne