Lesław Henryk Haber

Z Historia AGH
Lesław Henryk Haber
Leslaw Haber.jpg
Nazwisko Haber
Imię / imiona Lesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 1 stycznia 1943
Miejsce urodzenia Łętkowice


Dyscyplina/specjalności organizacja i zarządzanie, socjologia, socjologia organizacji i zarządzania, społeczeństwo informacyjne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych (2001–2002, 2002-2005, 2005-2008)
Wydział Wydział Nauk Społecznych Stosowanych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Nauk Społecznych Stosowanych20012002
ProdziekanWydział Nauk Społecznych Stosowanych20022005
ProdziekanWydział Nauk Społecznych Stosowanych20052008

Prof. dr hab. Lesław Henryk Haber (1943–)

Specjalność: organizacja i zarządzanie, socjologia, socjologia organizacji i zarządzania, społeczeństwo informacyjne

Nota biograficzna

Urodził się 1 stycznia 1943 roku w Łętkowicach.

W 1967 roku ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta-stażysty w Zakładzie i Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Górniczego AGH.

W 1973 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora.

W 1982 roku, również na UJ, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1996 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

W 2004 otrzymał tytuł profesora.

W latach 1988-1999 i 1999-2001 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych.

W latach 2002-2002, 2002-2005 i 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych.

Od 2001 roku był kierownikiem Katedry Socjologii i Psychologii Pracy i Organizacji.

Odbył liczne staże naukowe za granicą.

Zakres pracy naukowo-badawczej: socjologia pracy, organizacji i zarządzania, wzory zachowań przedsiębiorczych w warunkach modernizacji struktur gospodarczych i społecznych, procesy adaptacyjne do systemów organizacyjnych np. szkolnictwa wyższego, formowanie się społeczeństwa informacyjnego na przykładzie środowiska akademickiego.

Uczestnik i kierownik dwóch tematów węzłowych w ramach CPBP 1976–1990 i dwóch tematów branżowych w ramach „Cuprum” 1976–1985.

Autor unikalnego w skali kraju programu badawczego na lata 1999–2010 „Krakowski Eksperyment Internetowy”.

Organizator kilku konferencji o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu konferencji.

Autor około 160 publikacji w tym monografii książkowych, artykułów, raportów.

Promotor prac doktorskich. Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Od 1995 roku jest także prorektorem w Profesjonalnej Szkole Biznesu (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie).

Członek Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, Ogólnopolskiej Rady Programowej Czasopisma „Humanizacja Pracy”, Naczelnej Organizacji Technicznej, Rady Naukowej Wydawnictwa Profesjonalnej Szkoły Biznesu — Szkoły Wyższej w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrna Odznaka NOT, Srebrna i Złota Odznaka TNOiK, Medal "Za Zasługi dla Miasta Tarnowa", Srebrna Odznaka Miasta Krakowa, wielokrotnie Nagroda Ministra Edukacji, Nauki i Szkolnictwa, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/haber-leslaw-000411

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 29
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 111, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H – Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 24, [foto]
  • Złota księga nauki polskiej 2006 : naukowcy Zjednoczonej Europy. Red. nacz. K. Pikoń. Gliwice 2006, s. 240

Artykuły

  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, 23, [foto]
  • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]

stan na dzień 26.01.2023