Andrzej Ryszard Haładus

Z Historia AGH
Andrzej Ryszard Haładus
Nazwisko Haładus
Imię / imiona Andrzej Ryszard
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 30 stycznia 1950
Miejsce urodzenia Myszków


Dyscyplina/specjalności geologia górnicza, geologia, górnictwo i geologia inżynierska, hydrogeologia, ochrona wód, hydrogeotermia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Ryszard Haładus (1950-)

Dyscyplina/specjalności: geologia górnicza, geologia, górnictwo i geologia inżynierska, hydrogeologia, ochrona wód, hydrogeotermia

Nota biograficzna

Urodził się 30 stycznia 1950 roku w Myszkowie.

W 1973 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę inżyniera w Zakładzie Dynamiki Wód Podziemnych Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1988 roku na podstawie pracy "Modelowanie analogowe intensywnego drenażu utworów triasu w SE części monokliny śląsko-krakowskiej", której promotorem był profesor Antoni Kleczkowski, uzyskał stopień doktora.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W latach 2019-2020 pracował w Głównym Instytucie Górnictwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Katowicach.

Autor około 160 publikacji.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Srebrna Odznaka Miasta Krakowa, Złota Odznaka Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/haladus-andrzej-002127

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 213
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 112, [foto]

stan na dzień 5.04.2024