Grzegorz Tomasz Dobrowolski

Z Historia AGH
Grzegorz Tomasz Dobrowolski
Grzegorz Dobrowolski.jpg
Nazwisko Dobrowolski
Imię / imiona Grzegorz Tomasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 października 1951
Miejsce urodzenia Radom


Dyscyplina/specjalności informatyka, automatyka i robotyka, języki programowe, systemy agendowe, systemy operacyjne, systemy wspomagania, systemy zarządzania, Sztuczna inteligencja, techniki programowe
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiProf. dr hab. inż. Grzegorz Tomasz Dobrowolski (1951–)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, automatyka i robotyka, języki programowania, systemy agentowe, systemy operacyjne, systemy wspomagania decyzji, systemy zarządzania, sztuczna inteligencja, techniki programowania

Nota biograficzna

Urodził się 29 października 1951 roku w Radomiu.

W 1974 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1992 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1983 roku na podstawie pracy "Wybrane zagadnienia uczących się układów rozpoznających : praca doktorska", napisanej pod kierunkiem profesora Antoniego Pacha w Instytucie Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, uzyskał stopień doktora.

W 2003 roku na podstawie rozprawy "Technologie agentowe w zdecentralizowanych systemach informacyjno-decyzyjnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2017 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 170 publikacji.

Promotor 6 doktoratów i ponad 20 recenzent.

Pracował również w Katedrze Informatyki i Nauk Technicznych Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dobrowolski-grzegorz-001256

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 147
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 27, 241
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 68, [foto]

stan na dzień 3.09.2023