Henryk Adrian

Z Historia AGH
Henryk Adrian
Henryk Adrian.jpg
Nazwisko Adrian
Imię / imiona Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 września 1947
Miejsce urodzenia Jacentów


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, obróbka cieplna metali, zastosowanie informatyki w inżynierii materiałowej, komputerowe modelowanie procesów obróbki cieplnej, metaloznawstwo i obróbka cieplna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1999-2002)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19992002

Prof. dr hab. inż. Henryk Adrian (1947-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, obróbka cieplna metali, zastosowanie informatyki w inżynierii materiałowej, komputerowe modelowanie procesów obróbki cieplnej, metaloznawstwo i obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1947 roku w Jacentowie.

W 1973 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1973 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Wpływ zawartości boru i historii cieplnej na hartowność stali konstrukcyjnych" uzyskał doktorat.

W latach 1989-1991 odbył staż naukowy w Sheffield City Polytechnik w Wielkiej Brytanii.

W 1995 roku na podstawie rozprawy "Model termodynamiczny wydzielania węglikoazotków w stalach niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości z zastosowaniem do badań hartowności" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1998 roku profesor AGH.

W latach 1999-2002 był prodziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ds. Studenckich i Organizacyjnych.

W 2012 roku otrzymał tytuł profesora.

Był kierownikiem Pracowni Metalografii Ilościowej i Modelowania Obróbki Cieplnej.

Od 2018 roku na emeryturze.

Autor ponad 170 publikacji oraz 2 patentów.

Promotor 6 doktoratów.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Polskiego Towarzystwa Stereologicznego

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/adrian-henryk-002778

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 100, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 151
  • Profesor Henryk Adrian. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 177-178
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 69
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 10

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4

stan na dzień 13.02.2023