Marek Doktor

Z Historia AGH
Marek Doktor
Marek Doktor.jpg
Nazwisko Doktor
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 9 czerwca 1949
Miejsce urodzenia Biała Krakowska
Data śmierci 19 sierpnia 2020
Dyscyplina/specjalności geologia, sedymentologia, nauki przyrodnicze, nauki o Ziemi, geologia podstawowa, nauki geologiczne
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Marek Doktor (1949-2020)

Dyscyplina/specjalności: geologia, sedymentologia, nauki przyrodnicze, nauki o Ziemi, geologia podstawowa, nauki geologiczne

Nota biograficzna

Urodził się 9 czerwca 1949 roku w Białej Krakowskiej. Zmarł 19 sierpnia 2020 roku. Pochowany na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

W 1972 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH, gdzie na podstawie pracy "Złoże solne w okolicy Wojnicza nad Dunajcem" uzyskał tytuł magistra inżyniera.

W latach 1972-2008 był pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. W latach 1998-2006 był zastępcą kierownika Instytutu. W 1980 roku na podstawie pracy "Sedimentation of the gravel sediments in Miocene on Carpathian Foredeep" uzyskał tam doktorat.

Od 2004 roku prowadził wykłady na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

W 2006 roku przeszedł do pracy w Katedrze Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W 2009 roku decyzją Rady Wydziału GGiOŚ został Mu nadany stopień doktora habilitowanego, na podstawie wcześniej opublikowanej w "Annales Societatis Geologorum Poloniae" i uhonorowanej Nagrodą Polskiego Geologicznego im. Ludwika Zejsznera pracy „Conditions of accumulation andsedimentary architecture of the Cracow Sandstone Series (upper Westphalian) Upper Silesia Coal Basin, Poland.

W latach 2011-2017 był kierownikiem Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki WGGiOŚ AGH. Był współrealizatorem geoturystyki - nowej, interdyscyplinarnej dziedziny i specjalnosci kształcenia w AGH.

W 2012 roku został profesorem AGH.

Był specjalistą z zakresu sedymentologii kopalnych i współczesnych osadów klastycznych, zwłaszcza osadów węglonośnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, geologii obszarów antarktycznych oraz zastosowań metod matematycznych w geologii. Do Jego osiągnięć zalicza się rozpoznanie środowisk sedymentacji górnokarbońskiej serii mułowcowej i krakowskiej serii piaskowcowej oraz badania systemu anastomozującej rzeki Narwi.

Od 2012 roku był również wykładowcą, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Geologia była jego pasją, którą realizował również podczas wypraw naukowych. Kilkakrotnie przebywał w Argentynie w tym jeden miesięczny, krótkie wizyty na Kubie, w Brazylii, Urugwaju, Senegalu, Wyspach Kanaryjskich, Algerii. Znajomość wielu krajów europejskich m.in. Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Bułgaria, Chorwacja, Rosja, Austria, Włochy, Hiszpania, Francja, Holandia.

Był uczestnikiem trzech polskich kilkumiesięcznych wypraw antarktycznych działających w obrębie Szetlandów Południowych i Półwyspu Antarktycznego organizowanych przez Polska Akademię Nauk, w tym jednej wyprawie polsko-argentyńskiej działającej na wyspie Seymour na Morzu Weddella.

Udział w interdyscyplinarnej (archeologiczno-geologiczno-etnograficznej) polskiej wyprawie w Andy działającej przez ponad pół roku w Peru w rejonie dorzecza Huaury oraz objazdowej ponad miesięcznej podróży po Peru.

Autor ponad 100 publikacji, w tym 6 monografii.

Opiekun naukowy oraz recenzent wielu prac dyplomowych.

W trosce o poziom kształcenia, uczestniczył w komisji programowych i był pomysłodawcą wielu zmian kierunkowych oraz autorem kursów.

Uczestniczył w ponad 50 konferencjach naukowych, na których prezentował swoje dokonania naukowe i badawcze.

Od 2013 roku był redaktorem naczelnym czasopisma "Geoturystyka". W latach 1998-2012 sekretarz redakcji czasopisma "Annales Societatis Geologorum Poloniae".

Był członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komitetu Badań polarnych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/doktor-marek-005254

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 209
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 38-39, 217-226

Artykuły

  • Dziennik Polski 2020, nr 196 (22-23 VIII 2020) s. 16-17 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2020, nr 197 (24 VIII 2020) s. 17 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2020, nr 198 (25 VIII 2020) s. 17 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2020, nr 197 (24 VIII 2020), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 2 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2020, nr 198 (25 VIII 2020), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 2 [nekr.]
  • Waśkowska A.: Dr hab. inż. Marek Doktor (1949-2020). Biuletyn Polarny 2021, nr 23-25, s. 55-58, [foto]
  • Waśkowska A., Słomka T.: In memoriam: Marek Doktor (1949–2020). Annales Societatis Geologorum Poloniae 2021, Vol. 19, no. 2, s. 189-201, [foto]

Inne