Stanisław Fortuna

Z Historia AGH
Stanisław Fortuna
Stanisław Fortuna.jpg
Nazwisko Fortuna
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 16 września 1946
Miejsce urodzenia Maków Podhalański
Data śmierci 7 kwietnia 2018
Dyscyplina/specjalności energetyka, budowa i eksploatacja maszyn, wentylatory, urządzenia wentylacyjne, sprężarki, maszyny przepływowe
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab.inż. Stanisław Fortuna (1946-2018)

Dyscyplina/specjalności: energetyka, budowa i eksploatacja maszyn, wentylatory, urządzenia wentylacyjne, sprężarki, maszyny przepływowe

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1946 roku w Makowie Podhalańskim. Zmarł 7 kwietnia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1964 roku kończył Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej. Tego samego roku podjął studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

1 kwietnia 1970 roku rozpoczął prace w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Przepływowych Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Na początku działalności zawodowej ukończył kurs pedagogiczny, a następnie rozpoczął zajęcia dydaktyczne z termodynamiki i mechaniki płynów na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz Wydziale Odlewnictwa.

W 1979 roku na podstawie pracy "Wpływ parametrów geometrycznych wirnika na sprawność wentylatora promieniowego", napisanej pod opieką prof. J. Sentka, uzyskał stopień doktora.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Badanie pracy użytecznej i strat w wentylatorze promieniowym" Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki nadała mu stopień doktora habilitowanego.

Był kierownikiem Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR.

Koordynator Zamiejscowego Ośrodka Doświadczalnego AGH w Nowym Sączu-Nawojowej.

Przez siedemnaście lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Mechaników Energetyków WIMiR.

Autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym 1 monografii, 1 książki i 2 skryptów. Autor 35 recenzji artykułów. Wykonawca lub kierownik 58 prac naukowo-badawczych dla przemysłu. Ponadto był autorem 4 wdrożeń i 7 modyfikacji, wygłosił 46 referatów na konferencjach i seminariach.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną w AGH czynnie współpracował z przemysłem. Przez pewien czas był dyrektorem Fabryki Wentylatorów OWENT w Olkuszu oraz współpracował z Biurem Konstrukcyjnym PeWa w Krakowie.

Przez wiele lat współpracował z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

Utrzymywał kontakty naukowe z Instytutem Żukowskiego w Moskwie, Uniwersytetem w Stuttgarcie, Fachhoschschule w Düsseldorfie.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/fortuna-stanislaw-002471

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Stanisław Fortuna : naukowiec, dydaktyk i wychowawca. W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wektorów. Red. M. Banaś. Kraków 2018, s. 5-13, [foto] (Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska. Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR AGH ; 6)
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 12, 190-191, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 88, [foto]

Artykuły

  • Banaś M.: Wspomnienie o profesorze Stanisławie Fortunie. Biuletyn AGH 2018, nr 125, s. 19-20, [foto]
  • Dziennik Polski 2018, nr 84 (11 IV 2018), s. A9 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2018, nr 85 (12 IV 2018), s. A11 [nekr.]