Stanisław Gruszczyński

Z Historia AGH
Stanisław Gruszczyński
Stanisław Gruszczyński.jpg
Nazwisko Gruszczyński
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 listopada 1949
Miejsce urodzenia Chęciny


Dyscyplina/specjalności inżynieria, ochrona środowiska, rekultywacja, ochrona gleb, szkody górnicze, geoinformatyka
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2012-2016, 2016-2020)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19961999
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19992002
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20022005
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20122016
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20162020

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński (1949-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria, ochrona środowiska, rekultywacja, ochrona gleb, szkody górnicze, geoinformatyka

Nota biograficzna

Urodził się 9 listopada 1949 roku w Chęcinach.

W 1972 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej w Krakowie.

W 1972 roku rozpoczął pracę w AGH - Wydział Geodezji Górniczej, gdzie pełnił między innymi funkcję kierownika studiów doktoranckich, zastępcy kierownika Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska, kierownika Zespołu Rekultywacji i Ochrony Gleb KKiOŚ oraz Prodziekana ds. Dydaktycznych.

W 1987 roku na podstawie pracy "Prognoza szkód górniczych na użytkach rolnych i leśnych" przedstawionej na Wydziale Metali Nieżelaznych uzyskał stopień doktora.

W 2000 roku na podstawie rozprawy "Symulacja skutków przekształceń gleb na terenach górniczych za pomocą klasyfikatorów neuronowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1996-1999, 1999-2002 i 2002-2005 był prodziekanem, a następnie w latach 2012-2016 i 2016-2020 prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W 2010 roku otrzymał tytuł profesora.

W 2014 roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Specjalizuje się w geoinformatyce, inżynierii środowiska, monitoringu środowiska, ocenie oddziaływania na środowisko oraz rekultywacji i ochronie gleb.

Autor lub współautor ponad 50 publikacji w tym artykułów naukowych i książek. Promotor 6 prac doktorskich.

Członek Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gruszczynski-stanislaw-001850

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 69, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 108

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016–2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 19, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006.Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Inne

stan na dzień 5.09.2023