Tomasz Piotr Bajda

Z Historia AGH
Tomasz Piotr Bajda
Tomasz Bajda.jpg
Nazwisko Bajda
Imię / imiona Tomasz Piotr
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof., AGH
Data urodzenia 10 grudnia 1972
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, mineralogia, petrografia, geochemia, mineralogia środowiska, geochemia środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20162020
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20202024

Prof dr hab. inż. Tomasz Piotr Bajda (1972–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, mineralogia, petrografia, geochemia, mineralogia środowiska, geochemia środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 10 grudnia 1972 roku w Krakowie.

W 1997 roku ukończył Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

W 1997 roku rozpoczął pracę na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

W 2004 roku na podstawie pracy "Geochemia chromu w glebach zanieczyszczonych jego związkami i zapobieganie skażeniom przez zastosowanie sorbentów mineralnych" napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Maneckiego w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, uzyskał doktorat.

W 2012 roku został doktorem habilitowanym.

W 2012 roku został kierownikiem Katedry Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii.

Jest kierownikiem Wydziałowego Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych.

W latach 2016-2020 prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy, następnie od 2020 roku prodziekan ds. Nauki i Współpracy.

Zajmuje się syntezą, charakterystyką mineralogiczną i stabilnością termodynamiczną minerałów z grupy apatytów oraz efektywnością, kinetyką i mechanizmami krystalizacji fosforanów i arsenianów metali przejściowych. Specjalizuje się w badaniach nad syntezą mineralnych materiałów funkcjonalizowanych i ich wykorzystaniem w inżynierii środowiska.

Realizuje prace badawcze zmierzające do wykorzystania surowców mineralnych jako naturalnych sorbentów mineralnych.

Dotychczas był wykonawcą 15 projektów (w 6 był kierownikiem), wykonał ponad 70 ekspertyz i zleceń dla przemysłu. Jest autorem 5 Dóbr Niematerialnych (know-how) zarejestrowanych na AGH oraz trzech patentów.

Autor i współautor ponad 270 publikacji, w tym 70 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR.

Współtwórca grupy badawczej na AGH „Mineral-based Architectures Group towards materials for the environment and industry”, członek Zespołu Zarządzającego projektu „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie”.

Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bajda-tomasz-003712

Źródła do biogramu

Książki

  • Tomasz Bajda. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 77-78
  • Tomasz Bajda. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 19-22
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 66, 166
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 14
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 55

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 12.09.2023