Janusz Maria Gołaś

Z Historia AGH
Janusz Maria Gołaś
Janusz Golas.jpg
Nazwisko Gołaś
Imię / imiona Janusz Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 21 września 1951


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, inżynieria i ochrona środowiska, chemia analityczna, elektrochemia, chemia środowiska, inżynieria chemiczna
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Janusz Maria Gołaś (1951-)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, inżynieria i ochrona środowiska, chemia analityczna, elektrochemia, chemia środowiska, inżynieria chemiczna

Nota biograficzna

Urodził się 21 września 1951 roku.

W latach 1965-1969 uczęszczał do I Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

W latach 1969-1974 studiował chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1975 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Krzemianów Analizy Instrumentalnej Instytutu Inżynierii Instrumentalnej Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W latach 1975-1992 był asystentem, starszym asystentem i adiunktem na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Zastosowanie impulsowych technik polarograficznych do badania elektrochemicznych właściwości germanu", napisanej pod kierunkiem profesora Zygmunta Kowalskiego, uzyskał doktorat.

Ma za sobą kilkuletnie pobyty naukowe na uniwersytetach amerykańskich. W latach 1984-1986 w State University of New York at Buffalo i w okresie 1990-1991 na University of Illinois, Urbana Champaign, Illinois. W 1995 roku przebywał na stażu w National Science Foundation, Arlington, Virginia, Washington D.C.

W 1993 roku na podstawie rozprawy "Mikroelektrody - elektrochemiczne detektory do badań roztworów w warunkach definiowanych jako skrajne" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1995 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W latach 1995–2005, jako dyrektor International School of Technology, koordynował międzynarodowy program studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w AGH w języku angielskim w oparciu o umowę o podwójnym dyplomowaniu z Illinois Institute of Technology (Chicago, USA).

W latach 1996-2000 był kierownikiem Zakładu Chemii Środowiska, a w latach 2000-2011 Katedry Nauk o Środowisku Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W 2001 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 2011-2020 był kierownikiem Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydział Energetyki i Paliw AGH.

W latach 2004–2009 kierował pracami dotyczącymi analityki rtęci w środowisku w projekcie europejskim finansowanym w ramach 6. Programu Ramowego AQUATERRA.

W latach 2007–2016, jako Pełnomocnik Rektora stworzył uczelnianą Bazę Przedmiotów w Języku Angielskim. W różnych programach naukowych prowadził i prowadzi wykłady w języku angielskim.

W latach 2000–2010 był autorem i kierownikiem realizowanego w AGH projektu badawczo-dydaktycznego (Department of Environmental Sciences) finansowanego przez Fundację Kościuszkowską z siedzibą w Nowym Jorku.

Autor ponad 450 publikacji, dwóch książek i jednego patentu oraz prezentacji w czasopismach o uznaniu międzynarodowym.

Promotor 13 prac doktorskich, recenzent 14 prac doktorskich, 7 wniosków o tytuł profesora, 7 prac habilitacyjnych, 1 stanowiska profesora w USA (Illinois Institute of Technology, Chicago), 1 stanowiska profesora nadzwyczajnego.

Uczestnik i organizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Od 2000 roku jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN. W latach 2012–2014 był europejskim koordynatorem ds. absolwentów (Transition and Alumni Officer) w programach studiów magisterskich realizowanych w ramach KIC Innoenergy. Przez dwie kadencje, w latach 2016–2020, był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW.

Kierownik i koordynator projektu Development of Coal Gasification Technology for HighEfficiency Fuel and Power Production (CoalGas) finansowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem KIC InnoEnergy.

Kierował 13 projektami finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dwoma projektami edukacyjnymi Funduszu Marii Curie dotyczącymi implementacji studiów inżynierskich prowadzonych w języku angielskim do polskiego systemu edukacyjnego.

W latach 2012–2014 był europejskim koordynatorem ds. absolwentów (Transition and Alumni Officer) w programach studiów magisterskich realizowanych w ramach KIC Innoenergy.

Członek Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska, NSZZ "Solidarność", Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, Małopolskiego Klubu Konserwatywnego w Krakowie, Towarzystwa Przyjaciół I Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie, Lions Klub Kraków Śródmieście, honorowych komitetów wyborczych Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy, Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego a także Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przez dwie kadencje, w latach 2016–2020, był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW, Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska, Komitetu Polityki Naukowej. W czerwcu 2021 roku został członkiem Rady ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych działającej przy Prezydencie RP.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Sekretarza PAN, około 20 razy Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/golas-janusz-001888

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1976]. Kraków 1976, s. 31, 116
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 84, 147, 259
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 78, 144, 255
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 99-100

Inne

stan na dzień 4.09.2023