Władysław Jan Dudek

Z Historia AGH
Władysław Jan Dudek
Wladyslaw Dudek.jpg
Nazwisko Dudek
Imię / imiona Władysław Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 czerwca 1922
Miejsce urodzenia Lednica Górna
Data śmierci 15 lutego 2001
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności trakcje elektryczne, sygnalizacja szybowa, teoria układów logicznych
Pełnione funkcje Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH (1981–1982)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Władysław Jan Dudek (1922–2001)

Dyscyplina/specjalności: trakcje elektryczne, sygnalizacja szybowa, teoria układów logicznych

Nota biograficzna

Urodził się 8 czerwca 1922 roku w Lednicy Górnej koło Wieliczki. Zmarł 15 lutego 2001 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Batowickim.

W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, które kontynuował od 1948 roku na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczej. Ukończył je w 1950 roku. Stopień doktora AGH otrzymał w 1961 roku, a doktora habilitowanego w 1965 roku.

Jeszcze w czasie studiów w 1948 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w Katedrze Elektryfikacji Urządzeń Górniczych Wydziału Elektromechanicznego AG na stanowisku asystenta, następnie adiunkta (1960), docenta (1966) i profesora (1976). Kierownik Zakładu Trakcji Elektrycznej Katedry Automatyki i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej w latach 1966–1982, profesor nadzwyczajny AGH 1976–1992, zastępca dyrektora Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych w latach 1981–1982. Profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej w latach 1979–1982.

Od 1992 roku na emeryturze.

Pracował także w Kopalni Soli w Wieliczce, był sztygarem w Kopalni Bytom. W latach 1950–1962 pracował w Krakowskim Biurze Projektów Górniczych; uzyskał stopień Generalnego Dyrektora Górniczego.

Członek sekcji PAN, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Autor 87 publikacji w tym 10 książek. Autor 13 patentów. Promotor 9 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 41-52, [foto]
 • Duda J.: 141 spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" pt. "Związki Wieliczki i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 90. lecie Uczelni (1919-2009)". Wieliczka 2007 (Biblioteczka Wielicka ; z. 86), s. 21
 • Gawroński W.: Słownik biograficzny wieliczan. Wieliczka 2008, s. 44-46, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 28. Red. B. Hynowski. Warszawa 2019, s. 39-41, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 50-51, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 41-52, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. - Kraków 2002, s. 292-294, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 73-74, [foto]

Artykuły

 • Działalność naukowa, badawcza i organizacyjna prof. dr hab. inż. Władysława Dudka. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1509. [Seria] Elektrotechnika 1992, t. 11, z. 4, s. 473-474, [foto]
 • Grzebiela C.: Prof. dr hab. inż. Władysław Dudek (1922-2001) : nekr. Elektrotechnika i Elektronika 2001, z. 1, s. 55-56
 • Kawecki Z.: Wspomnienie o profesorze Władysławie Dudku (1922-2001). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 88, s. 9

Inne

 • Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej doc. dr hab. inż. Władysława Dudka. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.04.1975], s. 67-69
 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online][przeglądany 20.01.2018]. Dostępny w:http://www.rakowice.eu/