Wojciech Kazimierz Górecki

Z Historia AGH
Wojciech Kazimierz Górecki
Wojciech Gorecki.jpg
Nazwisko Górecki
Imię / imiona Wojciech Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 27 lipca 1942
Miejsce urodzenia Bicz


Dyscyplina/specjalności geologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geologia naftowa, geotermia, odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kazimierz Górecki (1942–)

Dyscyplina/specjalności: geologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geologia naftowa, geotermia, odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nota biograficzna

Urodził się 27 lipca 1942 roku w Biczu koło Konina.

W 1968 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Poszukiwań Naftowych i Interpretacji Zdjęć Geofizycznych Instytutu Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań Naftowych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Rozwój litofacjalny i analiza paleostrukturalna utworów spągowych cechsztynu na obszarze wyniesienia Łeby oraz ich znaczenie dla poszukiwań złóż ropy i gazu", napisanej pod kierunkiem profesora Romana Neya, uzyskał stopień doktora.

W 1979 roku na podstawie rozprawy "Znaczenie podcechsztyńskiej powierzchni niezgodności dla akumulacji złóż węglowodorów w synklinorium pomorskim" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1993 roku był kierownikiem Zakładu Surowców Energetycznych.

W 1998 roku otrzymał tytuł profesora.

Przez cały okres kariery zawodowej współpracuje z przedsiębiorstwem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i jest przewodniczącym zespołu doradców w PGNiG.

Jego zainteresowania naukowe są związane z geologicznymi i geofizycznymi kryteriami poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Do jego najważniejszych osiągnięć badawczych należy m.in. rozwinięcie metod geochemii powierzchniowej dla poszukiwań złóż węglowodorów. Od 1980 roku zajmuje się problematyką przemysłowego wykorzystania wód geotermalnych jako źródła energii czystej ekologicznie. W kręgu jego zainteresowań zawodowych są także problemy związane z zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi w procesie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów.

Autor ponad 230 publikacji. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz dotyczących oceny potencjalnych basenów naftowych i opłacalności eksploatacyjnej złóż.

Promotor 13 doktoratów.

W latach 1985-1990 pełnił funkcję sekretarza Rady Programowej Przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

W latach 1994-2001 był przewodniczącym Zespołu Doradców w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.

W latach 2001-2005 był członkiem Rady Nadzorczej w PGNiG S.A. i w PGNiG S.A.- Przesył Sp. z o.o.

Od 2008 roku był członkiem Rady Nadzorczej Geofizyki Toruń.

W latach 1995-1997 był doradcą Ministra ds. surowców energetycznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był też doradcą wielu światowych firm naftowych. W latach 2006-2007 był doradcą Premiera RP, a od 2008 roku doradcą Wicepremiera i Ministra Gospodarki.

W 2008 roku zainicjował powstanie Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini.

Od 2004 roku jest przewodniczącym Rady Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczególnie ważną rolę w jego życiu odgrywa Towarzystwo Geosynoptyków "GEOS", którego był animatorem i pomysłodawcą.

Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Kontynentalnym Programem Głębokich Wierceń Polskiej Akademii Nauk.

W 1998 roku otrzymał doktorat honoris causa Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Technicznego w Baku.

4 czerwca 2012 roku podczas ceremonii otwarcia 74. Konferencji i Wystawy Europejskiej Asocjacji Naukowców z Dziedziny Nauk o Ziemi i Inżynierów – EAGE w Kopenhadze otrzymał prestiżową nagrodę Alfreda Wegenera.

29 stycznia 2020 roku Senat AGH nadał prof. Wojciechowi Góreckiemu tytuł Profesora Honorowego AGH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, zwycięzca konkursu „Nobel dla Polaka”, Zasłużony dla Polskiej Geologii, Medal im. Karola Bohdanowicza, Nagroda Alfreda Wegenera, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gorecki-wojciech-002191

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 204
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 56
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 104, [foto]
  • Wojciech Górecki. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 59-60

Artykuły

  • Kolczyńska I.: Profesor Wojciech Górecki honorowym profesorem naszej uczelni. Biuletyn AGH 2022, nr 166, s. 27, [foto]
  • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2011, vol. 13, s. 146-152, 171, 173, [foto]
  • Nowi członkowie Rady Geologicznej : dr hab. inż. Wojciech Górecki. Przegląd Geologiczny 1998, T. 46, nr 9, s. 798, [foto]

Inne

stan na dzień 5.09.2023