Manuel Ricardo Ibarra Garcia

Z Historia AGH
Manuel Ricardo Ibarra Garcia
Manuel Ibarra Garcia.jpg
Nazwisko Ibarra Garcia
Imię / imiona Manuel Ricardo
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 1955


Dyscyplina/specjalności fizyka ciała stałego, magnetyzm i materiały magnetyczne


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2008
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr Manuel Ricardo Ibarra Garcia (1955-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka ciała stałego, magnetyzm i materiały magnetyczne

Nota biograficzna

Urodził się w 1955 roku w miejscowości Baza, niedaleko Grenady (Hiszpania).

W roku 1970 rozpoczął naukę w szkole średniej „Padre Suarez” w Grenadzie, a w 1974 roku został studentem fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Grenadzie. Od 1979 roku kontynuował dalszą edukację w Saragossie, gdzie w 1983 roku ukończył studia doktoranckie z fizyki na tamtejszym Uniwersytecie, pod kierunkiem prof. A. Del Morala. W 1993 roku został kierownikiem Zakładu Fizyki Materii Skondensowanej, a w 1995 roku profesorem tegoż Uniwersytetu. Był kierownikiem projektu utworzenia Aragońskiego Instytutu Nanotechnologii przy Uniwersytecie w Saragossie, zostając w 2003 roku dyrektorem tego Instytutu.

Specjalizuje się w dziedzinie fizyki ciała stałego, a w szczególności w zakresie magnetyzmu i materiałów magnetycznych. Ma znaczące osiągnięcia w opisaniu anizotropii magnetokrystalicznej, magnetostrykcji i efektów magnetokalorycznych w związkach międzymetalicznych ziem rzadkich. Wyniki Jego badań anizotropii jednojonowej metodami magnetometrycznymi i spektroskopią nieelastycznego rozpraszania neutronów mają szczególne znaczenie dla badań tego typu materiałów. W 1995 roku rozpoczął wspólne badania z naukowcami z Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (obecnie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH), które w 2007 roku zaowocowały podpisaniem umowy o współpracy dwustronnej Uniwersytetu w Saragossie i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Autor ponad 300 publikacji w czasopismach naukowych oraz wielu patentów.

Przewodniczący Sekcji Magnetyzmu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Kapusta Cz.: Laudacja wygłoszona podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa AGH Profesorowi Manuelowi Ricardo Ibarra. Biuletyn AGH 2008, nr 6/7, s. 17–18, 23
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s.191-196, [foto]
  • Profesor Ricardo Ibarra Garcia doktorem honorowym AGH : 2 czerwca 2008 r. Biuletyn AGH 2008, nr 6/7, s. 19, [foto]

Inne

  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 26.03.2008], s. 45
  • [Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Manuelowi Ricardo Ibarra]

stan na dzień 7.02.2023