Ignacy Stanisław Fiut

Z Historia AGH
Ignacy Stanisław Fiut
Ignacy Fiut.jpg
Nazwisko Fiut
Imię / imiona Ignacy Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 12 listopada 1949
Miejsce urodzenia Nowy Sącz


Dyscyplina/specjalności filozofia, medioznawstwo, ekofilozofia, nauki o kulturze i religii, literatura, poezja, prasoznawstwo
Wydział Wydział HumanistycznyProf. dr hab. Ignacy Stanisław Fiut (1949–)

Dyscyplina/specjalności: filozofia, medioznawstwo, ekofilozofia, nauki o kulturze i religii, literatura, poezja, prasoznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 12 listopada 1949 roku w Nowym Sączu.

W latach 1963-1967 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie-Skłodowskiej w Starym Sączu.

W 1972 roku ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równocześnie w 1971 roku rozpoczął studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym UJ, które ukończył w 1977 roku.

W 1975 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Filozofii Marksistowskiej Instytutu Nauk Społecznych AGH.

W 1984 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, na podstawie pracy "Heglowska i Heideggerowska koncepcja niebytu i negacji", uzyskał stopień doktora.

W latach 1984-1988 był kierownikiem Zakładu Filozofii Instytutu Nauk Społecznych. W 1999 roku ponownie został kierownikiem Zakładu Filozofii.

W 1996 roku na podstawie rozprawy "Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza. Studium problemowe i historyczne", obronionej na Wydziale Filozoficznym UJ, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1997 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W 2015 roku otrzymał tytuł profesora.

W 1989 roku został zatrudniony w Pracowni Analizy Zawartości Prasy w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ, którą w latach 1990-1998 kierował.

Autor około 450 publikacji, w tym 12 książek.

Jest poetą, krytykiem literatury, prasoznawcą. Już w czasie studiów zainteresował się ruchem poetyckim. W 1981 roku zadebiutował jako poeta.

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego, Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Światowego Instytutu Fenomenologicznego w USA, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia Twórczego POLART, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

W 1989 roku był współzałożycielem, a następnie członkiem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Członek redakcji czasopism: „Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne”, „Forum Myśli Wolnej. Krakowski Magazyn Racjonalistów”, „Hybryda”, „Gazeta Kulturalna”, „Zeszyty Prasoznawcze”, „Magdalenka Literacka”.

Odbył podróże, m. in. do Paryża (1979, 1996, 2013), Moskwy (1986, 1993) i Wiednia (1994, 2010), gdzie przebywał na półrocznych stypendiach naukowych, oraz do Londynu (2004) i Rzymu (2009).

Uczestniczył w wielu imprezach literackich, m.in. w „Pożegnaniu Lata Poetów” (od 1990), „Krakowskiej Nocy Poetów” (od 1993), „Listopadzie Poetyckim” (2006, 2009), „Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej” (od 2009).

Odznaczenia i nagrody

Srebrna Odznaka Zrzeszenia Studentów Polskich, Srebrna Odznaka Ludowych Zespołów Sportowych, Złoty Medal "Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego", III nagroda w konkursie jednego wiersza, zorganizowanym przez Klub Nowy Żaczek w Krakowie

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/fiut-ignacy-000395

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1978?79]. Kraków 1979, s. 134
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 86

Inne

stan na dzień 20.03.2023