Andrzej Tomasz Dziadoń

Z Historia AGH
Andrzej Tomasz Dziadoń
Andrzej Dziadoń.jpg
Nazwisko Dziadoń
Imię / imiona Andrzej Tomasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 stycznia 1939
Miejsce urodzenia Dąbrowa Górnicza


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, obróbka cieplna, budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tomasz Dziadoń (1939-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, obróbka cieplna, budowa i eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 2 stycznia 1939 roku w Dąbrowie Górniczej.

W 1963 ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH.

W latach 1963-1967 pracował jako starszy technolog w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych Polmo-SHL, następnie zaś w Zakładach Precyzyjnych „Iskra” w Kielcach.

W 1968 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Katedrze Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Granica plastyczności polikrystalicznego tytanu alfa w zależności od struktury i warunków odkształcania", napisanej pod kierunkiem Andrzeja Łatkowskiego na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH, uzyskał stopień doktora.

W 1994 roku na podstawie rozprawy "Rola lokalizacji odkształcenia w zjawisku dynamicznego starzenia polikrystalicznego tytanu alfa" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1998 został zatrudniony na Politechnice Świętokrzyskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Związany był z Katedrą Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych, obecnie pracuje w Katedrze Technik Komputerowych i Uzbrojenia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk.

W 2013 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Specjalizuje się m.in. w inżynierii materiałowej, metaloznawstwie i obróbce cieplnej.

Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji.

Promotor prac doktorskich oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

W 2002 roku został członkiem Sekcji Fizyki Metali i Metaloznawstwa PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 131
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 77, [foto]

Inne

stan na dzień 31.03.2023