Antoni Ciembroniewicz

Z Historia AGH
Antoni Ciembroniewicz
Antoni Ciembroniewicz.jpg
Nazwisko Ciembroniewicz
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 26 maja 1938
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 28 listopada 1991
Dyscyplina/specjalności chemia, fizykochemia sorbentów, adsorpcja, kinetyka sorpcji w układach porowatych
Wydział Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii SorbentówDr Antoni Ciembroniewicz (1938–1991)

Dyscyplina/specjalności: chemia, fizykochemia sorbentów, adsorpcja, kinetyka sorpcji w układach porowatych

Nota biograficzna

Urodził się 26 maja 1938 roku w Krakowie. Zmarł 28 listopada 1991 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1965 roku uzyskał stopień magistra inżyniera mechanika na Politechnice Krakowskiej.

W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Górniczej Wydziału Górniczego AGH. W 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych.

Prowadził działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów. Zajmował się problematyką kinetyki adsorpcji oraz dyfuzji gazów i par w materiałach porowatych i elastycznych. Był konsultantem i w znacznym stopniu wykonawcą unikalnej aparatury do badań procesów statyki i kinetyki sorpcji oraz dyfuzji.

Był założycielem i opiekunem koła naukowego studentów „Carbon".

Opublikował 120 artykułów.

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 6
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 54

Artykuły

  • [Antoni Ciembroniewicz]. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1499. [Seria] Chemia 1993, z. 22, s. 7–9, [foto]