Andrzej Ludwik Bombik

Z Historia AGH
Andrzej Ludwik Bombik
Nazwisko Bombik
Imię / imiona Andrzej Ludwik
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 9 stycznia 1944


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, magnetyzm, rentgenografia, neutronografia
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Andrzej Ludwik Bombik (1944-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, magnetyzm, rentgenografia, neutronografia

Nota biograficzna

Urodził się 9 stycznia 1944 roku.

W 1967 roku ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Instytucie Techniki Jądrowej AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Badanie magnetycznych własności spineli CuCr2S4-xSex", której promotorem był profesor Andrzej Oleś, uzyskał stopień doktora.

Był adiunktem w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

W 2002 roku decyzją Rady Wydziału został pełnomocnikiem ds. studiów zaocznych.

W 2008 roku decyzją Rady Wydziału został kierownikiem studiów niestacjonarnych.

W 2009 roku przeszedł na emeryturę.

Prowadził prace doświadczalne w zakresie struktur i własności materiałów magnetycznych oraz badania przy zastosowaniu dyfrakcji neutronów oraz magnetometrii.

Autor około 50 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bombik-andrzej-001544

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 81, 105
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 22, 42, 70, 84, 119
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 88
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 35

Inne

stan na dzień 10.05.2023