Piotr Jerzy Chrząstowski

Z Historia AGH
Piotr Jerzy Chrząstowski
Piotr Chrząstowski.jpg
Nazwisko Chrząstowski
Imię / imiona Piotr Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 28 kwietnia 1953
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, automatyka napędu, modelowanie i i symulacja układów napędowych, energoelektronika, napęd prądu przemiennego
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejDr inż. Piotr Jerzy Chrząstowski (1953-)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, automatyka napędu, modelowanie i i symulacja układów napędowych, energoelektronika, napęd prądu przemiennego

Nota biograficzna

Urodził się 28 kwietnia 1953 roku w Krakowie.

W 1977 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1977 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Automatyki Urządzeń Górniczych Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1996 roku na podstawie pracy "Analiza pracy równoległej silników indukcyjnych zasilanych z falownika prądu na przykładzie napędu trakcyjnego" uzyskał doktorat.

Adiunkt w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Popularyzator dokonań naukowych Marii Skłodowskiej-Curie, której jest krewnym oraz Rektora AGH prof. Walerego Goetla - jego dziadka.

Autor kilkunastu publikacji.

Od 2019 roku na emeryturze.

Instruktor Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/chrzastowski-piotr-005128

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 153
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 92
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 125, 171, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 137, 185, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 53

Artykuły

  • Laskosz J.: Podróż przez pokolenia i kontynenty. Alma Mater 2021-2022, nr 228-229, [foto]
  • Sieński H.: W poszukiwaniu piękna przyrody : podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego. Biuletyn AGH 2022, nr 168, s. 46-48, [foto]

stan na dzień 28.01.2023