Edward Józef Chruściel

Z Historia AGH
Edward Józef Chruściel
Nazwisko Chruściel
Imię / imiona Edward Józef
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 7 kwietnia 1937
Miejsce urodzenia Ropica Polska


Dyscyplina/specjalności fizyka, geofizyka jądrowa, fizyka środowiska, przemysłowe zastosowania izotopów promieniotwórczych
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab., prof. AGH Edward Józef Chruściel (1937–)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, geofizyka jądrowa, fizyka środowiska, przemysłowe zastosowania izotopów promieniotwórczych

Nota biograficzna

Urodził się 7 kwietnia 1937 roku w Ropicy Polskiej.

W 1959 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1959 roku rozpoczął pracę asystenta technicznego w Zakładzie i Katedrze Fizyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Sonda głębinowa do impulsowego neutronowego profilowania otworów wiertniczych" uzyskał stopień doktora.

W roku akademickim 1973/74 odbył staż - stypendium - Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Kernforschungszentrum w Karslsruhe w NRF.

W 1979 roku został kierownikiem Zakładu Geofizyki Jądrowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 1984 roku na podstawie rozprawy "Analiza promieniowania gamma z wychwytu radiacyjnego do oceny wartości złóż surowców stałych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1993 roku został profesorem AGH.

Autor ponad 100 publikacji i 7 patentów.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa", "Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego", "Zasłużony w Rozwoju woj. Katowickiego"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/chrusciel-edward-001582

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1960/61]. Kraków 1960, s. 142
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 52
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [ca 1998], s. 228

stan na dzień 28.01.2023