Aleksander Anasiewicz

Z Historia AGH
Aleksander Anasiewicz
Aleksander Anasiewicz.jpg
Nazwisko Anasiewicz
Imię / imiona Aleksander
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. dr inż.
Data urodzenia 26 lutego 1903
Miejsce urodzenia Cienin Zaborny
Data śmierci 28 sierpnia 1974
Miejsce śmierci Katowice
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. nadzw. dr inż. Aleksander Anasiewicz (1903–1974)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego 1903 roku w Cieninie Zabornym, w Wielkopolsce. Zmarł 28 sierpnia 1974 roku w Katowicach, pochowany na cmentarzu przy ul. H. Sienkiewicza w Katowicach.

W 1930 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie.

Po studiach pracował w kopalniach: w Michałkowicach, w Nowym Bytomiu i w Chorzowie. Po 1945 roku ekspert i doradca górniczy. Pracownik Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Pracował również jako ekspert górniczy Oddziału Banku Inwestycyjnego w Krakowie.

Z AGH związany od 1954 roku początkowo jako wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym, następnie kierownik tej Katedry (1955-1969). Docent od 1954 roku, doktorat w 1960 roku, prof. nadzw. od 1965 roku.

Od 1 lutego 1971 roku na emeryturze.

Autor licznych publikacji związanych z bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorowa Odznaka Ratownika Górniczego

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 8
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 23. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2012, s. 7–9
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 112
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 11
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 619 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artukuły

  • Prof. dr inż. Aleksander Anasiewicz. Przegląd Górniczy 1974, T. 30, nr 10, s. 540-541, [foto]