Alan Lindsay Greer

Z Historia AGH
Alan Lindsay Greer
Alan Lindsay Greer.jpg
Nazwisko Greer
Imię / imiona Alan Lindsay
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 19 czerwca 1955
Miejsce urodzenia Ballymena


Dyscyplina/specjalności materiałoznawstwo


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2014
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitny wkład w rozwój metalurgii i inżynierii materiałowej oraz wieloletnią współpracę naukową i promocję AGH w międzynarodowym środowisku naukowym

Prof. Alan Lindsay Greer (1955-)

Dyscyplina/specjalności: materiałoznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 19 czerwca 1955 roku w Ballymena (hrabstwo Antrim) w Irlandii Północnej.

Tytuł magistra (Master of Arts, 1976) i doktora (Doctor of Philosophy, 1979) otrzymał w University of Cambridge. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora (Professor of Materials Science).

Od 1979 roku pracownik University of Cambridge (Department of Materials Science and Metallurgy). W latach 2001-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie w latach 2006-2013 dyrektora Department of Materials Science and Metallurgy University of Cambridge.

Pełnił funkcję profesora wizytującego w Grenoble (Institut National Polytechnique de Grenoble) i w Centrum Studiów Jądrowych (Centre d'Etudes Nucleaires), nadano mu także tytuł "wybitnego profesora wizytującego" (Distinguished Visiting Professor) Centre for Materials Innovation University of Washington. Wykładał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz pełnił funkcję profesora doradcy na Uniwersytecie Chongqing (Chiny).

Autor licznych publikacji, w tym kilku książek.

Odznaczenia i nagrody

Pilkington Teaching Prize University of Cambridge, Light Metal and Cast Shop Technology Award TMS (USA), Cook-Ablett Award, Hume-Rothery Prize, Griffith Medal Institute of Materials, Minerals and Mining, medal ISMANAM, medal pamiątkowy Honda Kotara Uniwersytetu Tohoku, Lee Hsun-Prize Lecture Award Chinese Academy of Sciences, nagroda Rektora AGH, Bruce Chalmers Award TMS (USA) oraz inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Prof. Alan Lindsay Greer Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 26 września 2014 r. Kraków 2014, 64, [2] s.

Artykuły

  • Prof. Alan Lindsay Greer Doktorem Honoris Causa AGH. 26 września 2014. Biuletyn AGH 2014, nr 82, s. 7, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.01.2014], s. 2, 8-10, 32

Inne

stan na dzień 5.09.2023