Jan Andrzej Adamczyk

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jan Andrzej Adamczyk
Jan Adamczyk.jpg
Nazwisko Adamczyk
Imię / imiona Jan Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 maja 1938
Miejsce urodzenia Rybnik


Dyscyplina/specjalności mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria i ochrona środowiska, wibroakustyka, diagnostyka techniczna, inżynieria dźwięku
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1987–1990)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19871990

Prof. dr hab. inż. Jan Andrzej Adamczyk (1938–)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria i ochrona środowiska, wibroakustyka, diagnostyka techniczna, inżynieria dźwięku

Nota biograficzna

Urodził się 13 maja 1938 roku w Rybniku.

W 1962 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Mechaniki Technicznej Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Wpływ zmiennej masy na stateczność ruchu układów mechanicznych i wydajność agregatów" uzyskał stopień doktora.

W latach 1974-1980 był kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Drgań i Szumów.

W latach 1976-1987 był zastępcą dyrektora Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki WMGiH AGH.

W 1979 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1991 roku został profesorem AGH.

W 2000 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1980 roku był kierownikiem Zakładu Ergonomii, a od 1982 roku kierownikiem Zakładu Metrologii i Diagnostyki.

W latach 1987-1990 był prodziekanem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W latach 1978-1979 odbył staż w Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, w 1987 roku w Massachusetts Inst. of Technology, Cambridge, w 1983 roku w Uniw. Techniczny w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej) i w 1991 roku w Audio Eng. Society w Nowym Jorku.

Autor około 200 publikacji w tym 9 książek, 9 patentów i wielu ekspertyz.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Biegły Ministra Środowiska w zakresie sporządzania ocen oddziaływań na środowisko, specjalista w zakresie inżynierii dźwięku i akustyki obiektów koncertowych i sakralnych.

Członek Komitetu Akustyki PAN, Zespołu Diagnostyki KBM PAN, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, Inst. of Diagnostic Engineers (Lancaster), Audio Eng. Society (New York). Prezes Polskiej Sekcji AES.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka ZSP, Złota Odznaka Miasta Krakowa, Nagroda Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/adamczyk-jan-02537

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1963?64]. Kraków 1964, s. 146
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 9, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [ca 1998], s. 28

stan na dzień 14.09.2021