Lucjan Czerski

Z Historia AGH
Lucjan Czerski
Nazwisko Czerski
Imię / imiona Lucjan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 31 października 1894
Miejsce urodzenia Winnica
Data śmierci 20 sierpnia 1979
Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1956-1959)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19561959

Prof. dr hab. Lucjan Czerski (1894-1979)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne

Nota biograficzna

Urodził się 31 października 1894 roku w Winnicy. Zmarł 20 sierpnia 1979 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1927 roku ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1931 roku uzyskał tam stopień doktora.

W 1926 roku rozpoczął pracę zastępcy asystenta w Wydziale Hutniczym AG.

W czasie II wojny światowej pracował w Instytucie Badawczym Tyfusu Plamistego, zorganizowanego w Krakowie przez wojsko niemieckie, skąd nielegalnie organizował szczepionki i przekazywał ją lekarzom i naukowcom. W ten sposób zabezpieczył przed zachorowaniem około 130 osób. Aktywnie działał w tajnym nauczaniu.

Po zakończeniu wojny rozpoczął pracę zastępcy profesora w Katedrze Chemii Górniczej Wydziału Górniczego AG.

W 1946 roku w AG uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1948 roku został profesorem AG.

W latach 1950-1965 był kierownikiem Katedry Chemii Górniczej Wydziału Górniczego.

W latach 1956-1959 był prorektorem do Spraw Studiów dla Pracujących AGH.

W 1958 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1959-1964 był dyrektorem Studiów dla Pracujących.

W 1964 roku został kierownikiem punktu konsultacyjnego Studiów dla Pracujących w Jaworznie.

W 1964 roku przeszedł na emeryturę.

Od 1966 roku prowadził zajęcia zlecone w Katedrze Chemii Górniczej.

Autor ponad 130 publikacji.

Promotor 13 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, gdzie w latach 1961-1962 był przewodniczącym Krakowskiego Oddziału.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal Górnictwa 1000-lecia Państwa Polskiego

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1927/28]. Kraków 1927, s. 27
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 17, 19, 27, 28, 35, 38, 39, 80, 88, 129
  • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 23
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 60-61
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 101-620, (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Inne