Ryszard Dziubalski

Z Historia AGH
Ryszard Dziubalski
Nazwisko Dziubalski
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 10 kwietnia 1938
Miejsce urodzenia Poznań
Data śmierci 9 sierpnia 1991
Dyscyplina/specjalności chemia, piroliza, aktywacja materiałów pochodzenia organicznego
Wydział Wydział Paliw i EnergiiDr inż. Ryszard Dziubalski (1938–1991)

Dyscyplina/specjalności: chemia, piroliza, aktywacja materiałów pochodzenia organicznego

Nota biograficzna

Urodził się 10 kwietnia 1938 roku w Poznaniu. Zmarł 9 sierpnia 1991 roku. Pochowany został na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1967 roku uzyskał dyplom na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu.

W 1972 roku rozpoczął pracę w  Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH jako pracownik naukowo-techniczny.

Prowadził badania w zakresie pirolizy i aktywacji materiałów pochodzenia organicznego. Był bardzo dobrym organizatorem z umiejętnością kierowania zespołem.

Współautor kilku prac naukowo-badawczych oraz dwóch patentów.

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974-1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J.F. Janik. Kraków [1999?], s. 6