Kazimierz Bisztyga

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kazimierz Bisztyga
Kazimierz Bisztyga.jpg
Nazwisko Bisztyga
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 stycznia 1922
Miejsce urodzenia Myślenice
Data śmierci 8 stycznia 2010
Dyscyplina/specjalności automatyka napędu elektrycznego
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1972-1975), Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1975–1978)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Państwowa Nagroda II stopnia, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19691972
DziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19721975
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19751978

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Bisztyga (1922–2010)

Dyscyplina/specjalności: automatyka napędu elektrycznego

Nota biograficzna

Urodził się 22 stycznia 1922 roku w Myślenicach. Zmarł 8 stycznia 2010 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej; doktorat AGH (1961), habilitacja AGH (1966), prof. nadzw. (1974), prof. zw. (1984).

Z AGH związany od 1952 roku. Początkowo pracował w Katedrze i Zakładzie Elektryfikacji Urządzeń Hutniczych Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa, jako st. asystent, następnie adiunkt (1952–1967), docent (1967–1974), profesor (od 1974 roku).

W latach 1969-1972 prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, następnie w latach 1972-1975 dziekan tego Wydziału, w latach 1975-1978 dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Dyrektor Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych (1981–1992). W roku akademickim 1986/1987 był kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie zastosowania techniki mikrokomputerowej w sterowaniu.

Autor lub współautor 50 prac z zakresu teorii napędu elektrycznego, problematyki zakłóceń wnoszonych do systemu energetycznego przez napędy. Współautor książek i pięciu skryptów dla studentów AGH.

Przewodniczący Rady Oddz. Izby Rzeczoznawców SEP, członek zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Głównej Komisji Rewizyjnej) oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Odznaczenia i nagrody

Państwowa Nagroda II stopnia (zespołowo), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, dwie indywidualne i siedem zespołowych nagród resortowych, osiemnaście odznaczeń regionalnych oraz resortowych

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/bisztyga-kazimierz-05995

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 97
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 56-57
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH... 1952/53]. Kraków 1953, s. 128
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 28. Red. B. Hynowski. Warszawa 2019, s. 18-20, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 2. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2019, s. 9-14, [foto]
 • 100 lat Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich : 1919-2019. Oprac. J. Strzałka. Kraków 2019, s 40, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 11-17, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 11, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 27

Artykuły

 • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]
 • Cieśla A.: Profesor Kazimierz Bisztyga. Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe 2010, nr 87, s. 5-8, [foto]
 • Cieśla A.: Profesor Kazimierz Bisztyga 1922-2010 : (wspomnienie). Biuletyn AGH 2010, nr 26, s. 18-19, [foto]
 • Działalność naukowa, dydaktyczna i badawcza prof. dr hab. inż. Kazimierza Bisztygi. Elektrotechnika : kwartalnik AGH 1992, T. 11, z. 4, s. 471-472, [foto]
 • Dziekani i Prodziekani Wydziału [EAIiB AGH]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 18
 • Dziennik Polski 2010, nr 10 (13 I 2010), s. A11 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2010, nr 10 (13 I 2010), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8 [nekr.]
 • Zygmunt H.: Profesor dr hab. inż. Kazimierz Bisztyga : wybitni elektrycy. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej 1997, T. 3, z. 1, s. 89-91, [foto]