Konstantin Wasilewicz Frołow

Z Historia AGH
Konstantin Wasilewicz Frołow
Konstantin Frolow.jpg
Nazwisko Frołow
Imię / imiona Konstantin Wasilewicz
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 22 lipca 1932
Miejsce urodzenia Kirow
Data śmierci 18 listopada 2007
Miejsce śmierci Moskwa
Dyscyplina/specjalności drgania nieliniowe


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1982
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju teorii drgań, a także biomechaniki układów "człowiek - maszyna" oraz za współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią

Prof. dr Konstantin Wasilewicz Frołow (1932-2007)

(Κонстантин Васильевич Фролов; Konstantin Vasil'evich Frolov; Konstantin Vasiljevich Frolov)

Dyscyplina/specjalności: drgania nieliniowe

Nota biograficzna

Urodził się 22 lipca 1932 roku w Kirowie. Zmarł 18 listopada 2007 roku w Moskwie.

W 1956 roku ukończył Briański Instytut Transportu i Budowy Maszyn. Od 1975 roku był dyrektorem Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Budowy Maszyn Akademii Nauk w Moskwie.

Światowej sławy uczony z dziedziny drgań nieliniowych, a zwłaszcza układów z ograniczonym wymuszeniem i zmniejszającymi się parametrami w odniesieniu do budowy maszyn i automatycznego sterowania.

Autor ponad 300 publikacji naukowych w tym monografii, rozpraw i artykułów publikowanych w czasopismach całego świata.

Współpracował z wieloma placówkami naukowymi w Polsce m.in. z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską i Politechniką Poznańską. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego współpraca z Instytutem Mechaniki i Wibroakustyki AGH. Współpraca ta polegała na wspólnym kształceniu kadry naukowej, organizowaniu staży naukowych, wspólnym prowadzeniu badań oraz organizowaniu seminariów i sympozjów.

Członek Rosyjskiej Akademii Nauk.

W 1982 roku otrzymał doktorat honoris causa AGH, wręczony na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH w dniu 19 września 1986 roku.

Źródła do biogramu

Książki

  • Bol'shaja Sovetskaja Enciklopedija. 3 izd. T. 28. Moskva 1978, s. 102, szp. 292
  • Engel Z.: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej : tradycja - historia - działalność. Radom 2008, s. 63-64, [foto]
  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 91, 135, [foto]

Artykuły

  • Doktorzy honoris causa wypromowani przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002 nr 108, s. 10
  • Egorova O. V., Timofeev G. A.: Akademik Konstantin Vasil'evich Frolov (k 80-letiju so dnja rozhdenija). Teorija Mechanizmov i Mashin 2012, T. 10, no. 2, s. 3-13, [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 19.09.1986], s. 1-2
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 8.04.1982], s. 1, 3
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne