Mirosław Tadeusz Głowacki

Z Historia AGH
Mirosław Tadeusz Głowacki
Głowacki Mirosław Tadeusz.jpg
Nazwisko Głowacki
Imię / imiona Mirosław Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 kwietnia 1959
Miejsce urodzenia Olkusz


Dyscyplina/specjalności informatyka techniczna i telekomunikacyjna, inżynieria materiałowa, systemy symulacji komputerowych, analiza obrazu i grafika komputerowa, inżynieria wiedzy
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Głowacki (1956-)

Dyscyplina/specjalności: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa/systemy symulacji komputerowych, analiza obrazu i grafika komputerowa, inżynieria wiedzy

Nota biograficzna

Urodził się 30 kwietnia 1959 roku w Olkuszu.

W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH.

Po ukończeniu studiów doktorant AGH, a od stycznia 1981 roku zatrudniony na Wydziale Metalurgicznym AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do analizy przestrzennego stanu naprężeń i odkształceń plastycznych", której promotorem był profesor Maciej Pietrzyk, uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W roku 1999 na podstawie rozprawy "Termomechaniczno-mikrostrukturalny model walcowania w wykrojach kształtowych, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

W 2014 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1992-1993 zatrudniony w Ecole des Mines de Paris we Francji na stanowisku professeur associé. Od 2001 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH i równolegle od 2003 roku profesor nadzwyczajny w Zakładzie Informatyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 2016 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego AGH.

Kierownik Zakładu Informatyki Przemysłowej Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w latach 2005-2010, członek Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie Metalurgii i Techniki Cieplnej, przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Programów Nauczania na kierunku Informatyka Stosowana (2001-2002), pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą (2002-2005), przewodniczący Wydziałowej i członek Uczelnianej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę za Najlepszą Pracę Dyplomową „Diamenty AGH”.

Członek stowarzyszeń: Association for Computing Machinery (USA), Association for Iron and Steel Technology (USA), International Association for Computational Mechanics, European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM), International Institute of Informatics and Systemics (USA), International Society for Inverse Problems in Science and Engineering (USA), Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa, sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki.

Członek rady naukowej konferencji “Computer Aided Mechanical Engineering”.

Odbył staże naukowo-badawcze w Institut für Computer Anwendungen w Universität Stuttgart w Niemczech oraz w Ecole des Mines de Paris we Francji.

Dorobek naukowy: ponad 250 publikacji naukowych – w większości zagranicznych, w tym około 115 artykułów w czasopismach, około 120 w materiałach z konferencji naukowych, 4 książki i szereg rozdziałów w książkach.

Główne osiągnięcie naukowe: udział w 71 projektach naukowo-badawczych i grantach polskich i zagranicznych (w 22 jako kierownik) z dziedziny zastosowań informatyki w przemyśle. Autor i współautor 14 dedykowanych programów komputerowych opracowanych dla przemysłu polskiego i amerykańskiego.

Promotor 8 prac doktorskich oraz szeregu prac magisterskich.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), Medal za Długoletnią Służbę (2008)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/glowacki-miroslaw-002770

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH ... 1982/83]. Kraków 1983, s. 64
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 97

Inne

  • Informacje od prof. dr. hab. Mirosława Tadeusza Głowackiego

stan na dzień 4.09.2023