Mieczysław Budkiewicz

Z Historia AGH
Mieczysław Budkiewicz
Mieczyslaw Budkiewicz.jpg
Nazwisko Budkiewicz
Imię / imiona Mieczysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 13 lipca 1911
Miejsce urodzenia Petersburg
Data śmierci 20 lutego 1992
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mineralogia, petrografia, surowce ceramiczne, surowce ceramiczne
Pełnione funkcje Prorektor ds. nauki AGH (1966–1970)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Ceramiczny19521954
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19621964
ProrektorAGH19661970Prof. zw. dr inż. Mieczysław Budkiewicz (1911–1992)

Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia

Nota biograficzna

Urodził się 13 lipca 1911 roku w Petersburgu, zmarł 20 lutego 1992 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W roku 1937 rozpoczął pracę na Akademii Górniczej. Po wojnie ponownie rozpoczął pracę w AG, początkowo jako zastępca asystenta, później jako młodszy asystent w Zakładzie Mineralogii i Petrografii. W roku 1947 uzyskał dyplom inżyniera górniczego i został starszym asystentem, a w 1949 roku adiunktem. W 1950 roku uzyskał tytuł doktora na AGH.

W 1954 roku został profesorem, a w 1966 roku profesorem zwyczajnym.

Był pierwszym dziekanem Wydziału Ceramicznego AGH (1952-1954). W latach 1962-1964 pełnił funkcję dziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, a w latach 1966-1970 stanowisko prorektora AGH ds. nauki.

Po zreformowaniu struktury organizacyjnej AGH był kierownikiem Zakładu Petrografii (1967–1974), a następnie, do przejścia na emeryturę, kierownikiem Zakładu Złóż Surowców Ceramicznych.

Autor ponad 120 prac.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, członek Komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk, aktywny członek wielu komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk - Mineralogicznej, Ceramicznej, Geologicznej, Górnictwa. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. Członek AZS w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

 • Jan Budkiewicz. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 32
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 22
 • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 9, 27-29, [foto]
 • Mieczysław Budkiewicz. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 154
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 33-34, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 43
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 21, 209, [foto]
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 13, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 620 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, 15 kwietnia, s. 14
 • Heflik W.: Mieczysław Budkiewicz 1911-1992. Przegląd Geologiczny 1992, nr 12, s. 762-763, [foto]
 • 80 [Osiemdziesiąta] rocznica urodzin Profesora Mieczysława Budkiewicza. Biuletyn Rektora 1991, lipiec, s. 3-4
 • Ratajczak T., Wyszomirski P.: Osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Mieczysława Budkiewicza. Geologia : kwartalnik [wyd. AGH] 1990, T. 16, z. 4, s. 5-8
 • Ratajczak T., Wyszomirski P.: Osiemdziesięciolecie urodzin profesora Mieczysława Budkiewicza. Przegląd Geologiczny 1992, nr 4, s. 280-281, [foto]
 • Stoch L., Wyszomirski P.: Profesor Mieczysław Budkiewicz : z żałobnej karty. Szkło i Ceramika 1992, nr 2, s. 32-33, [foto]