Zbigniew Tadeusz Hanzelka

Z Historia AGH
Zbigniew Tadeusz Hanzelka
Zbigniew Hanzelka.jpg
Nazwisko Hanzelka
Imię / imiona Zbigniew Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 25 maja 1951
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, jakość energii elektrycznej, energoelektronika, napęd elektryczny
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Tadeusz Hanzelka (1951–)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, jakość energii elektrycznej, energoelektronika, napęd elektryczny

Nota biograficzna

Urodził się 25 maja 1951 roku w Krakowie.

W 1974 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Automatyki Napędu Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Zastosowanie kompensatorów statycznych do poprawy jakości energii elektrycznej (wybrane zagadnienia)", napisanej w Instytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, uzyskał doktorat.

W 1995 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Głównym przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest problematyka jakości zasilania odbiorników przemysłowych.

Autor ponad 300 publikacji i kilkunastu patentów.

Promotor prac doktorskich.

Był jednym z założycieli i redaktorem naczelnym czasopisma "Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej", redaktor naukowy czasopisma "Elektrotechnika i Elektronika".

Kierownik Centrum Promocji Jakości Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej.

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współorganizator Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej SEP, Polskiego Komitetu JiEUEE, członek Rady Programowej INPE SEP, IEC, UIE, CIGRE, PKN, Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki PAN.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Medal Zasłużony dla Telekomunikacji, Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Energetyki“, Odznaka Honoris Gratia, Odznaka NOT, Medal im. St. Fryzego, Medal 90-lecia SEP, Medal im. M. Pożaryskiego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/hanzelka-zbigniew-001127

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 144
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 86
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 118, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 198, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 113

Inne

stan na dzień 27.01.2023