Adaptacja osiągnięć teoretycznych do zadań praktycznych