Krystyna Hubicka

Z Historia AGH
Krystyna Hubicka
Nazwisko Hubicka
Imię / imiona Krystyna
Tytuły / stanowiska Dr hab.
Data urodzenia 8 listopada 1916
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 17 września 1977
Dyscyplina/specjalności ceramika, technologia chemiczna, technologia materiałów wiążących, tlenek glinu
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab. Krystyna Hubicka (1916-1977)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, technologia chemiczna, technologia materiałów wiążących, tlenek glinu

Nota biograficzna

Urodziła się 8 listopada 1916 roku w Krakowie. Zmarła 17 września 1977 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1947 ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1947-1964 była starszym asystentem i adiunktem w Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Medycznej w Krakowie.

W 1951 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskała stopień doktora.

W 1965 roku rozpoczęła pracę adiunkta w Zakładzie Technologii Tworzyw Wiążących Katedry Technologii Materiałów Wiążących Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1976 roku na podstawie rozprawy "Opracowanie technologii otrzymywania drobnoziarnistego alfa-Al2O3 do celów ceramiki specjalnej z groszowickiego wodorotlenku glinu" otrzymała tytuł doktora habilitowanego.

Była współautorką rozwiązań technologicznych w zakresie wielostopniowej przeciwprądowej ekstrakcji spieków samorozpadowych, procesów odkrzemowania i karbonizacji oraz wytwarzania tlenku glinu do celów specjalnych w metodzie spieko-rozpadowej prof. Jerzego Grzymka.

Autorka ponad 30 publikacji i 2 patentów.

Należała do Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 121
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 117

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 19.04.2023]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator