Katarzyna Cholewa-Kowalska

Z Historia AGH
Katarzyna Cholewa-Kowalska
Katarzyna Cholewa-Kowalska.jpg
Nazwisko Cholewa-Kowalska
Imię / imiona Katarzyna
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 11 października 1969
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, biomateriały, szkła specjalne, technologia szkła, inżynieria materiałowa
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr hab. inż., prof. AGH Katarzyna Cholewa-Kowalska (1969–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, biomateriały, szkła specjalne, technologia szkła, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodziła się 11 października 1969 roku w Krakowie.

W 1988 roku ukończyła XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

W 1993 roku ukończyła Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W latach 1993–1997 odbyła studia doktoranckie na tym Wydziale.

W 1998 roku na podstawie pracy "Bioaktywne materiały pochodzenia żelowego z układu CaO-P2O5-SiO2", napisanej pod kierunkiem profesor Marii Łączki, uzyskała stopień doktora.

W 1998 roku rozpoczęła pracę asystenta w Katedrze Szkła i Emalii Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 2017 roku na podstawie rozprawy "Niekonwencjonalne materiały szkliste otrzymywane metodą zol-żel" uzyskała stopień doktora habilitowanego. Jest profesorem AGH.

W pracy badawczej zajmuje się syntezą szkieł i tworzyw szkło-krystalicznych metodą zol-żel. Stanowi ona niskotemperaturowy sposób otrzymywania szkieł, materiałów ceramicznych oraz kompozytów. Prowadziła badania dotyczące możliwości otrzymywania barwnych szkieł i warstw żelowych z układów SiO2-RnOm gdzie R=Co, Ni, Cr, Cu oraz określenia ich struktury. Prowadzi badania bioaktywności i biozgodności ww. materiałów oraz spiekalności otrzymanych proszków żelowych z przeznaczeniem na implanty kostne.

Obecnie związana jest z Katedrą Technologii Szkła i Powłok Amorficznych WIMiC.

Autorka ponad 300 publikacji.

Promotor prac doktorskich.

W 1998 roku otrzymała Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców.

Członek Komisji Nauk Ceramicznych Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cholewa-kowalska-katarzyna-003620

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 152-153, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1966-67]. Kraków 1967, s. 89, 201
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 50-51

stan na dzień 28.01.2023