Jan Gocał

Z Historia AGH
Jan Gocał
Jan Gocał.jpg
Nazwisko Gocał
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 4 stycznia 1940
Miejsce urodzenia Mszana Dolna


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Pełnione funkcje Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1990–1992) i Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1992-1996 i 2002-2008)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geodezji Górniczej19901992
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19921996
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20022005
DziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20052008

Prof. dr hab. inż. Jan Gocał (1940-)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Nota biograficzna

Urodził się 4 stycznia 1940 roku w Mszanie Dolnej.

W latach 1953-1957 uczęszczał do Technikum Geodezyjnego. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W 1962 roku rozpoczął pracę w Katedrze Geodezji Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Metody i dokładności geodezyjnych pomiarów odkształceń pieców obrotowych w czasie ich ruchu" uzyskał doktorat.

W 1977 roku na podstawie rozprawy "Geodezyjne metody realizacji i kontroli geometrycznych warunków pracy maszyn i urządzeń przemysłowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1974-1979 był zastępcą dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej, a następnie w latach 1979-1982 i 1982-1985 jego dyrektorem. W latach 1985-1993 był kierownikiem Zakładu Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń.

W latach 1990-1992 był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej, następnie w związku ze zmianą nazwy, w latach 1992-1996 był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Ponownie w latach 2002-2005 i 2005-2008 był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W latach 1993-2008 kierownik Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiOŚ.

W 1988 został profesorem nadzwyczajnym AGH, zaś tytuł profesora otrzymał w roku 1992 roku.

Przebywał na stażach naukowych w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Geodezji, Aerofotogrametrii i Kartografii (1972/1973) oraz dwukrotnie w Institut für Markscheidewesen TU Clausthal w Niemczech (1982, 1984).

Odbył staże zawodowe w Hucie im. Lenina (1970), OPGK Katowice (1974), Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym (1975), Engineers and Surveyers — Chicago (1989), Professionals Associated — Chicago (1990).

Zajmuje się badaniami problemów występujących w geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień występujących przy budowie, montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń mechanicznych, budowli inżynierskich i obiektów przemysłowych.

Autor ponad 150 publikacji, w tym kilku książek i patentów.

Promotor kilku prac doktorskich oraz ponad 400 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Recenzent 10 prac doktorskich i 4 habilitacyjnych.

Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezja i kartografia.

Członek Komitetu Geodezji PAN, Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN Oddział w Krakowie, Stowarzyszenia Geodetów Polskich NOT.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, ponad 40 krotnie Nagroda Rektora AGH, Złota Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii", Srebrna Odznaka "Za pracę społeczną dla miasta Krakowa", Złota Odznaka "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej", Medal Pamiątkowy ZNP.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gocal-jan-001915

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 25-26, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 25-26, 29-31, 32-53, 68, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 98, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Gmyrek J.: Prof. dr hab. inż. Jan Gocał : nota biograficzna. Geomatics and Environmental Engineering 2010, vol. 4, z. 1/1, s. 25-28, [foto]
  • Nowe władze Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : prof. dr hab. inż. Jan Gocał : Dziekan. Przegląd Geodezyjny 2005, nr 12. s. 18, [foto]
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16
  • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 23, [foto]

stan na dzień 4.09.2023