Lech Andrzej Bukowski

Z Historia AGH
Lech Andrzej Bukowski
Lech Bukowski.jpg
Nazwisko Bukowski
Imię / imiona Lech Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 listopada 1942
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, jakość i niezawodność, automatyzacja, logistyka, organizacja i zarządzanie
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Zarządzania AGH (2005–2008), (2008–2012)
Wydział Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Zarządzania20052008
DziekanWydział Zarządzania20082012

Prof. dr hab. inż. Lech Andrzej Bukowski (1942-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, jakość i niezawodność, automatyzacja, logistyka, organizacja i zarządzanie

Nota biograficzna

Urodził się 27 listopada 1942 roku w Krakowie.

W 1965 roku ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.

W latach 1966-1967 pracował na stanowisku inżyniera i starszego inżyniera w Zakładach Azotowych w Tarnowie. W latach 1967-1976 był starszym konstruktorem i kierownikiem zespołu w Dziale Studiów Technicznych w Hucie im. Lenina.

W 1976 roku na podstawie pracy "Badanie trwałości i niezawodności wielkopiecowych zasuw gorącego dmuchu w aspekcie optymalizacji ich użytkowania" obronionej w Instytucie Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH uzyskał doktorat. Następnie rozpoczął pracę adiunkta w Zakładzie Podstaw Konstruowania i Badania Maszyn Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH i pracował na tym stanowisku do 1981 roku.

W latach 1981-1983 przebywał na stypendium im. Humboldta w Technische Universitaet Clausthal w Niemczech. W latach 1983-1987 był kierownikiem pracowni pomiarowo-badawczej w TU Clausthal.

W latach 1988-1993 był kierownikiem pracowni metrologiczno-informatycznej.

W 1990 roku został doktorem habilitowanym.

W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 1994-1998 profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej, kierownik Zakładu Jakości i Niezawodności Systemów Zautomatyzowanych. W latach 1998-2003 dyrektor Instytutu Automatyki i kierownik Katedry Inteligentnych Systemów Sterowania na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK. W latach 1999-2003 członek Senatu Politechniki Krakowskiej i przewodniczący Senackiej Komisji d.s. budżetu, gospodarki i finansów.

W latach 1999-2004 profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego.

Od marca 2003 roku profesor zwyczajny, kierownik Katedry Inżynierii Systemów Wydziału Zarządzania AGH.

W latach 2005-2008 i 2008-2012 dziekan Wydziału Zarządzania.

Od 1991 roku wykładowca (visiting professor) w TU Clausthal oraz od maja 2003 roku Profesor Honoris Causa TU Clausthal.

Autor około 200 publikacji, w tym książek i kilku patentów.

Promotor prac doktorskich.

Ekspert European Commission Centre of Process Engineering Systems.

Profesor honoris causa Technische Universitaet Clausthal w Niemczech.

Członek Rady Programowej Szkół Niezawodności PAN, Rad Programowych Międzynarodowych Konferencji "Total Logistic management", Stowarzyszenie inżynierów i Techników Mechaników Polskich, European plant Engineering Committe.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bukowski-lech-005004

Źródła do biogramu

Książki

  • Łucki Z.: Wydział Zarządzania AGH w fotografii 1974-2009 : 35 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kraków [2009], s. 55
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 108
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 44-45, [foto]

Artykuły

  • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]

Inne


stan na dzień 17.10.2023