Zbigniew Furdzik

Z Historia AGH
Zbigniew Furdzik
Zbigniew Furdzik.jpg
Nazwisko Furdzik
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 8 października 1937
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 6 września 1988
Dyscyplina/specjalności matematyka, topologia
Wydział Instytut MatematykiDr Zbigniew Furdzik (1937-1988)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, topologia

Nota biograficzna

Urodził się 8 października 1937 roku w Krakowie. Zmarł śmiercią tragiczną 6 września 1988 roku w wypadku samochodowym w Niemczech. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

W 1960 roku ukończył Wydział Matematyki UJ.

W latach 1960-1963 był asystentem w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

W latach 1963-1967 odbył studia doktoranckie w Instytucie Matematyki PAN w Warszawie.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Matematyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1968 roku w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie pracy "O własnościach pewnych rozkładów przestrzeni topologicznych na iloczyny kartezjańskie" uzyskał stopień doktora.

W latach 1980-1988 był adiunktem w Zakładzie Analizy Kombinatorycznej Instytutu Matematyki AGH.

Autor popularnego do dziś podręcznika akademickiego "Nowoczesna matematyka dla inżynierów".

W latach 1980-1983 pracował na Uniwersytecie w Sidi bel Abbes w Algierze.

Poza pacą naukową prowadził czynną działalność sportową. Był brydżystą Wisły Kraków. W drużynie TS Wisła Kraków występował od 1960 roku. W latach 1969, 1971, 1974 zdobywał tytuł Drużynowego Mistrza Polski. I lub II Drużynowym Wicemistrzem Polski został dziewięciokrotnie. Reprezentował Polskę na Drużynowych Mistrzostwach Europy w 1971 roku. Wielokrotnie zwyciężał w turniejach par i teamów. W 1984 roku wygrał poważny europejski turniej par we włoskiej Bordigherze. Jedna z najbarwniejszych postaci krakowskiego brydża.

Brydża traktował niezwykle poważnie. Studiował światową literaturę wprowadzając do gry najnowsze osiągnięcia. Jako pierwszy w Polsce stosował „cue bid`y” oraz "Precision Club". Wiedzą dzielił się z innymi, w tym poprzez publikacje prasowe.

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 64, 101, 104
  • Matematyka w 75-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej i 25-leciu Instytutu Matematyki : materiały pokonferencyjne : Krynica 9-11 czerwca 1994 r. Zespół red. S. Białas [et al.]. Kraków 1995, s. 10-11
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68-67]. Kraków 1968, s. 70
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 117
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 90

Inne