Zbigniew Było

Z Historia AGH
Zbigniew Było
Zbigniew Była.jpg
Nazwisko Było
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 6 kwietnia 1925
Data śmierci 13 lutego 1994
Dyscyplina/specjalności chemia, chemia organiczna, chemia ogólna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1969–1972)
Wydział Wydział Metali NieżelaznychFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19661969
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19691972

Prof. dr hab. Zbigniew Było (1925-1994)

Dyscyplina/specjalności: chemia, chemia organiczna, chemia ogólna

Nota biograficzna

Urodził się 6 kwietnia 1925 roku. Zmarł 13 lutego 1994 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1948 roku rozpoczął pracę młodszego asystenta w Zakładzie Metalurgii Technicznych Metali Wydziału Hutniczego AGH.

W 1950 roku był starszym asystentem w Zakładzie Analizy Technicznej Matali WH.

Od 1952 roku był starszym asystentem w Zakładzie Analizy Technicznej Metali Wydziału Metalurgicznego.

W roku akademickim 1953/54 był adiunktem w Zakładzie Analizy Rud Metali Katedry Metalurgii Metali Nieżelaznych i wykładał chemię organiczną.

Od 1956 roku był kandydatem nauk chemicznych, co było odpowiednikiem doktoratu. Dopiero w 1958 roku występuje ze stopniem doktora.

W roku akademickim 1961/62 został docentem.

W latach 1962-1969 był kierownikiem Katedry Chemii Metali i Rud, a w latach 1969-1980 był kierownikiem Zakładu Chemii Metali i Rud Instytutu Metalurgii Metali Nieżelaznych WMN.

W latach 1966-1969 był prodziekanem, a w latach 1969-1972 dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych.

Autor i współautor wielu publikacji oraz patentów.

Promotor prac doktorskich

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1948/49]. Kraków 1948, s. 42, 47
  • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 30, 48
  • [Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 78, 81
  • [Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 28, 43, 50, 103, 219
  • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 150
  • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 123
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15-16, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 5, 7, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 224, 227, 233, 247, 262, 379, 380, 618, 629, 658 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Inne