Marek Gawlicki

Z Historia AGH
Marek Gawlicki
Marek Gawlicki.jpg
Nazwisko Gawlicki
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 28 października 1943
Miejsce urodzenia Ostrowiec


Dyscyplina/specjalności cement, chemia cementu, zagospodarowanie odpadów przemysłowych
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr hab. inż., prof. AGH Marek Gawlicki (1943–)

Dyscyplina/specjalności: cement, chemia cementu, zagospodarowanie odpadów przemysłowych

Nota biograficzna

Urodził się 28 października 1943 roku w Ostrowcu.

W 1962 roku ukończył Technikum Chemiczne w Kielcach.

W 1968 roku ukończył studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Technologii Tworzyw Wiążących Katedry Technologii Materiałów Wiążących Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Czynniki wpływające na przemianę polimorficzną [beta]-Ca2SiO4 w odmianę [gamma]", napisanej pod kierunkiem profesor Anny Derdackiej-Grzymek na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, uzyskał stopień doktora.

W 2008 roku na podstawie rozprawy "Aktywność hydrauliczna modyfikowanego B-Ca2[Si04]" uzyskał habilitację.

Autor ponad 120 publikacji i referatów oraz około 10 patentów.

Członek Komisji Nauk Ceramicznych PAN, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gawlicki-marek-002417

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 222
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 128, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 61

stan na dzień 1.09.2023